friesjournaal logo

WOLVEGA – Peter Bekkema (48) uit Wolvega is geslaagd voor het examen van de Stichting Waarderingsonderzoek Bedrijf en Onderneming (SWBO). Hij had zijn studie Business Valuation aan de Erasmus Universiteit reeds afgerond. Bekkema mag zich behalve registeraccountant nu ook Register Valuator noemen.

Een Register Valuator is een financieel specialist met een grondige kennis en expertise op het gebied van waardepaling. De meest voorkomende waardebepaling heeft betrekking op eigendomsoverdracht van aandelen in een onderneming. Daarbij zijn verschillende varianten te onderscheiden: een strategische overname, een management buy-out, uitkoop van een minderheidsaandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding of vererving. Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade, bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen.

Naast de transactiegerichte activiteiten is de Register Valuator ook veelvuldig actief op het gebied van bedrijfsfinanciering, waardebepaald management, (des)investeringsvraagstukken en andere aspecten van corporate finance. Een Register Valuator kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdig adviseur voor meerdere partijen of als arbiter.

Partners