friesjournaal logo

Houkje Rijpstra is terug op het oude nest. In 2006 nam ze na negen jaar redacteur te zijn geweest afscheid van Omrop Fryslân. Ze werd PvdA-wethouder in Tytsterksteradiel. Na drie termijnen van vier jaar stapte ze van het openbaar bestuur over naar de duurzaamheidswereld: ze was achtereenvolgens directeur bij Vereniging Circulair Friesland en New Noardic Wave (Stichting Frysk Film en Media Platfoarm). Onder haar leiding groeide de circulaire club van ondernemers, overheden en onderwijs met meer dan 100 leden uit tot een onafhankelijke autoriteit op het gebied van volhoudbare economie.

New Noardic Wave was ze aan het klaarstomen voor de toekomst. Verder vervult zij een aantal commissariaten, onder andere bij Woningcorporatie Lefier in Groningen/Drenthe. Toezichthoudende functies bij Welcome tot he Viallage, GGZ Friesland en de Fryske Akademy heeft ze opgezegd om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Journalistiek en politiek lopen als een rode draad door haar leven. Begonnen bij Weekblad Actief in Burgum, na een opleiding leraar Nederlands en geschiedenis, kon ze in de Elfstedenwinter van 1997 terecht bij Omrop Fryslân waar ze onder meer in de redactie zat van het tv-programma Hjoed. Volgens voorzitter Ger Jaarsma van de raad van commissarissen past haar dienende stijl van leidinggeven en manier van omgaan met mensen goed bij de Omrop. In zijn ogen is ze een goede verbinder en netwerker. Houkje Rijpstra is getrouwd (met Lucas Talsma) en moeder van twee kinderen.

Waarom

Tijdens mijn periode bij Omrop Fryslân studeerde ik Friese taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn afstudeerscriptie ging over het Fries bij de Omrop. Een van mijn drijfveren om deze functie te aanvaarden is het grote belang van de Friese taal en cultuur voor de Omrop, die een wezenlijke rol vervullen voor het behoud en het verlevendigen van de taal. Ik denk dat die zorg bij mij in goede handen is. Bovendien komen besturen en journalistiek in deze functie samen. Ik wist in 2006 al: ik kom hier ooit terug. Voor mij is de cirkel rond. Met mijn achtergrond in de journalistiek en 'met de voeten in de klei' bij de Omrop, mijn netwerk in Fryslân en daarbuiten, mijn ervaring als bestuurder en mijn passie voor Fryslân en het Fries valt alles op zijn plek.

Hoe

Ik ben voor deze functie gevraagd en ik hoede daar niet lang over na te denken.

Verwachting

Mijn voorgangster Nina Hiddema heeft de rust in de organisatie teruggebracht en ze heeft het strategisch plan Kom Fierder vormgegeven; meer verhalen brengen naast het nieuws. Ze heeft goed werk gedaan. Ik denk structuur en focus te kunnen aanbrengen om journalisten zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. De afgelopen jaren hebben mij geleerd dat ik mij graag inzet om professionals hun werk met belangstelling en plezier te laten doen. Zorgen dat de organisatie goed loopt en een positief profiel heeft naar buiten toe, dat is wat mij goed ligt. De Omrop ligt mij na aan het hart en is behalve een onderscheidend nieuwsmedium heel belangrijk voor de Friese taal en cultuur. 

Reacties

Heel veel. Positief en stimulerend. De Omrop staat midden in de samenleving en zit in het hart van velen, heb ik gemerkt.

Partners