friesjournaal logo

YSBRECHTUM – Epema State in Ysbrechtum is verkocht. Stichting Stinze-Stiens heeft het landgoed overgenomen van jonkheer Tjalling van Eysinga. Bij het te koop aanbieden van het landgoed sprak hij uit: ‘Mijn kinderen hebben er geen belang bij. Ik kan Epema State dus beter verkopen en er goede eigenaren voor vinden die er een mooie bestemming aan geven. Cultureel erfgoed moet in stand worden gehouden.’ 

Wel, die waarborg lijkt er te zijn met Stichting Stinze-Stiens als nieuwe eigenaar. De stichting is opgericht in augustus 2021 door het echtpaar Willem van Riemsdijk (72) en Trudy van Riemsdijk-Zandee (74). Zij zijn bovenmatig geïnteresseerd in tuinen en kwamen op hun zoektocht naar stinzenflora het Doktershûs in Stiens tegen. Daar zagen zij de verwilderde maar prachtige tuin naar architectuur van de befaamde Gerrit Vlaskamp (1834-1906). Ze kochten het huis, een Rijksmonument, om de tuin! Het stel, hij voormalig hoogleraar bodemchemie aan Wageningen University, zij kunsthistorica, bleef officieel in Wageningen wonen. Ze knapten het huis helemaal op. Zes jaar geleden kochten ze een stukje verderop het oude margarinepakhuis SOLO waar ze regelmatig concerten organiseren. 

Het echtpaar Van Riemsdijk bekommert zich om de states en stinzen in Friesland en ook om de exotische tuinen en landschapsparken. Om die reden richtten zij najaar 2021 de Stichting Stinze-Stiens op. Een van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland. De aankoop van Epema State past hier uitstekend in. 

‘Epema State is een van de vijf overgebleven states rond de voormalige Middelzee met historische stinzenflora. De andere zijn Harsta State in Hogebeintum, Martenastate in Cornjum, Dekema State in Jelsum en het Poptaslot in Marssum,’ zegt Van Riemsdijk.

Tjalling vroeg € 5 miljoen maar dat was natuurlijk te hoog voor een gebouw dat lastig is te verduurzamen en te exploiteren. Er is ruim € 3 miljoen voor Epema State betaald.

Partners