friesjournaal logo

Dokwurk is de nieuwe naam van het sociaal werk-, leer- en ontwikkelbedrijf dat uit de fusie tussen Trion (Kollum) en Oostergo (Dokkum) is ontstaan. Aanvankelijk was NEF (afkorting van Noardeast-Fryslân) de vlag waaronder men opereerde, maar die naam was net wat te algemeen, te weinig profilerend. 

Directeur Jan Knol legt uit waarom voor Dokwurk is gekozen: ‘Het is een samenvoeging van twee woorden. Dok staat voor dat deel van de haven dat beschutting, bescherming biedt. Er kan, op het droge, werk worden uitgevoerd. Is het werk klaar, dan kan het schip weer uitvaren. Dat gebeurt ook bij ons. Wurk spreekt voor zich.

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de Participatiewet uit. Wij begeleiden en re-integreren mensen met een Wsw-indicatie en mensen die een uitkering ontvangen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’

De status van Gemeenschappelijke Regeling (zoals dat officieel zo heet) laat onverlet dat Dokwurk een zeer professionele onderneming is die als een volwaardige partner in het noordoostelijk bedrijfsleven fungeert. Ja, zelfs een onmisbare schakel mag worden genoemd. Als werkgever, maar ook als opdrachtnemer van werk dat binnen de poorten van de nieuwe, modern geoutilleerde productiehallen in Dokkum wordt gedaan, maar ook op locatie bij de partners.

Knol: ‘Wij doen mee in de samenleving, maar we laten iedereen ook meedoen. Wij slechten alle mogelijke barrières en maken onze mensen wegwijs. Meedoen gaat bij ons heel breed. Iedereen komt aan bod, zoals zij-instromers, nieuwkomers, arbeidsmigranten, mensen met een scholings- en taalachterstand, mensen met een beperking, noem maar op.’

Dokwurk is erg succesvol.

‘Werkgevers zijn gek met onze mensen. Kijk, wij weten dat elk mens een talent heeft, of een kwaliteit. Om een voorbeeld te noemen: wij hebben iemand die nauwkeuriger snijdt dan een machine. Kom daar maar eens om. Moet zo iemand thuisblijven?’

Het is zaak om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Dat kan nog steeds, ook al bestaat er dus die Participatiewet van 2015.

Knol: ‘Wij zijn heel creatief in het werven, inzetten en plaatsen van mensen. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt moet je daar in kunnen slagen. Dokwurk vormt een 

verbindende schakel in de regionale economie.’

De loyaliteit van klanten vormt een sterke basis onder Dokwurk.

Knol: ‘De gunfactor is hier hoog. Men houdt de bal in de ploeg.’

Dokwurk kent drie inkomstenbronnen: het Rijk (Participatiewet), de aandeelhouders en het bedrijfsleven. De inzet is om de eigen broek te kunnen ophouden en dat lukt Dokwurk heel goed. Dat zie je in andere regio’s wel eens anders. 

‘Wij hebben geen tekorten. Financieel hebben we de zaken goed op orde,’ zegt Knol.

De terreinen waarop Dokwurk hoofdzakelijk actief is zijn industrie, ontwikkeling en detachering, schoonmaak, groen en verpakken, monteren en assembleren in de breedste zin. De hallen zijn ingericht met tal van speciale machines. Waar extra scholing nodig is faciliteert Dokwurk dat zelf met o.a. de Groen Academy, de Horeca Academy en de Schoonmaak Academy.

‘Want wij geven elfhonderd mensen de ruimte, maar ook bescherming en we bieden hen alle 

kansen op ontwikkeling. Dat is een nobele taak,’ besluit Knol.       

Partners