friesjournaal logo

BOLSWARD – Paus Franciscus heeft de voordracht overgenomen om pater Titus Brandsma (1881-1942), geboren als Anno Sjoerd Brandsma in het Oegeklooster in Bolsward, heilig te verklaren. Deze verheffing gebeurde tijdens een mis in mei op het Sint-Pietersplein in Rome. Brandsma trad als 17-jarige toe tot de kloosterorde van de karmelieten. Later werd hij priester en was hij als hoogleraar en rector-magnificus verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was maatschappelijk zeer betrokken en hij verzette zich openlijk tegen het nazisme. De Duitsers pakten hem op. Brandsma werd gedeporteerd naar concentratiekamp Dachau. Daar was hij medegevangenen tot grote morele en spirituele steun. Brandsma onderhield er een hechte vriendschap met de gereformeerde predikant Johannes Kapteyn. Hij stierf op 26 juli 1942 aan de ontberingen en mishandelingen.   

Partners