DOKKUM - De woningnood in Nederland is hoog en dat is voor de regio Noardeast-Fryslân niet anders. In Dokkum staan weinig woningen te koop of te huur. En wat beschikbaar komt, is in recordtempo weer bewoond. Alleen al voor Dokkum staan meer dan 800 woningzoekers geregistreerd die zoeken naar een voor hen geschikte koopwoning. Een uitbreidingslocatie voor nieuwbouw is daarom noodzakelijk. Er ligt inmiddels een schetsplan voor uitbreiding van de wijk de Trije Terpen richting het zuiden.

Om het plan voor de Trije Terpen Súd nader vorm te geven deed Lamberink Makelaars & Adviseurs onderzoek naar de woonbehoefte. 

Inwoners konden online een enquête invullen. Hiermee inventariseert Lamberink Makelaars & Adviseurs bij welke doelgroepen de grootste behoefte ligt, in welke aantallen woningen en in welke mix. Met deze informatie worden dan samen met de ontwikkelaar, architect en gemeente de plannen voor de Trije Terpen Súd nader uitgewerkt, om deze exact aan te laten sluiten op de vraag vanuit de markt. 

De nieuwbouwwijk Trije Terpen bestaat sinds 2007. Wanneer een fase volgebouwd is, wordt de wijk uitgebreid. 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen