friesjournaal logo

ORANJEWOUD – De familie De Beaufort heeft Landgoed Oranjestein verkocht aan Stichting Stinze-Stiens. Oranjestein is een bijzonder historisch landgoed, dat door de jaren heen zijn eigen sfeer en stijl heeft weten te behouden. Het landgoed was lange tijd in bezit van de familie en verkeert in goede staat. 

Stinze-Stiens heeft het landgoed aangekocht vanwege de combinatie van de goede en originele staat van het geheel én het bijzonder landschapspark van tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard inclusief veel historische bebouwing, hekwerken, follies en tuinornamenten. 

Stichting Stinze-Stiens is opgericht in augustus 2021 door het echtpaar Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee uit Wageningen. Zij bewonen in Friesland het monumentale Doktershûs met stinzenfloratuin in Stiens waar ze ook pakhuis SOLO exploiteren om culturele activiteiten te ontplooien. Eerder kochten zij Epema State in Ysbrechtum. Een van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland. Daarbij ligt prioriteit bij locaties waar historische bebouwing aanwezig is. 

De stichting heeft de wens om de bij Oranjestein aanwezige stinzenflora te optimaliseren. Concrete plannen voor het landgoed zullen in een later stadium vorm krijgen. Het park zal beperkt worden opengesteld.

Partners