friesjournaal logo

Maarten Kemperman tussen de panelen.

DOKKUM - Aan de noordwestkant van Dokkum is langs de Oude Paesens een groot zonneveld gerealiseerd. Het park, dat dit jaar gereed is gekomen, is gerealiseerd door GroenLeven. Het geheel uitgevulde veld is 16 hectare groot (32 voetbalvelden) en telt 32.000 panelen. Het rendement is hoog. De stroomcapaciteit is per jaar voldoende voor zo’n 5.500 huishoudens. De productie kan door de weersomstandigheden fluctueren en wordt gemonitord. In combinatie met windenergie levert zonne-energie een optimaal rendement op. Alleen als het windstil en donker is wordt weinig duurzame energie gewonnen. 

Bijzonder aan het zonneveld is de landschappelijke inpassing. Om de panelen zoveel mogelijk uit het zicht te houden en het creëren van biodiversiteit wordt het zonneveld omzoomd door een groenstrook van fruitbomen, wilgen, meidoorns en elzen. Verder is een plasdrasgebied voor weidevogels aangelegd.  Om predatoren buiten te houden worden de hekwerken diep ingegraven. Verder zijn zogeheten insectenhotels geplaatst om de ecologische structuur te ondersteunen. Voor het onderhoud wordt het veld begraasd door schapen van zorgboerderij Postma. Die houden de grassen onder en tussen de panelen kort. 

Medewerkers van Dokwurk houden de panelen schoon voor een optimale opbrengst. Zonnedaken kunnen namelijk vervuild raken door vogelpoep, zand, stof en stuifmeel. Om het park toegankelijk te maken zijn rijstroken verhard met granulaat en grasbeton. 

Het zonneveld bestaat uit zes delen. Eén ervan is een participatieveld waarin energiecoöperatie Dokkum, burgers en ondernemers kunnen deelnemen. Dat is de sociale component van dit zonnepark dat in meerdere opzichten state of the art is.

Het zonneveld van GroenLeven, waarin het Duitse BayWa meerderheidsaandeelhouder is, is het dertiende dat door het bedrijf in Friesland is ontwikkeld. In de regio Dokkum zou het bij dit veld weleens kunnen blijven omdat de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen (FNP en SIN) tegen dergelijke projecten op vitale landbouwgrond zijn. Deze partijen willen zonnepanelen vooral op bedrijfscomplexen en daken.

Projectleider Maarten Kemperman van GroenLeven laat echter weten dat niet meer dan 20 procent van de daken van gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen: ‘Bij 80 procent is de constructie er niet op berekend of de stand en hellingshoek van het dak voldoen niet. Wil je meer zonnepanelen op daken, dan moet de overheid subsidie geven op het aanpassen van dakconstructies.'

Partners