friesjournaal logo

FRANEKER – Fryslân heeft een geweldige (sport)zomer beleefd met prachtig weer. Soms was het even puffen. Dat gold zeker voor de winnaars van de 169ste PC op It Sjûkelân in Franeker: Hans WassenaarTjisse Steenstra uit Beetgumermolen (koning) en Renze Hiemstra. Het was alweer de 5de finale voor Tjisse. Voorzitter Ids Hellinga zorgde in 2021 voor commotie toen hij over westerlingen zei dat de nieuwkomers niet veel bijdragen aan Fryslân. Dit keer was hij milder. Hij benadrukte dat iedereen op It Sjukelân welkom is, of je nu ‘burger, boer of seekobbent’. Op de torens wapperden geen regenboogvlaggen. Volgens Hellinga een geruststelling voor Arno Brok. De commissaris moet niet veel hebben van demonstratief vertoon.

Partners