friesjournaal logo

Diederik Jongema en Robert van der Werf

HEERENVEEN – De financiering van vastgoed is vrijwel vastgelopen voor wat betreft de rol van de traditionele banken. Ondernemers en vastgoedbeleggers krijgen nauwelijks nog geld om hun (her)financiering gerealiseerd te krijgen. Banken trekken zich terug uit het MKB of je moet minimaal een miljoen euro gefinancierd willen hebben, dan wil een bank een aanvraag nog wel eens behandelen en soms honoreren. Vaak nog onder lastige condities en in elk geval met verplichte aflossing. Bufr is de nieuwe intermediair in zakelijke vastgoedfinancieringen die hierop het antwoord heeft.

Het is een ergernis die je overal verneemt: waar blijft de bank? 

Robert van der Werf van de Rotero Groep (bekend van het lanceren van merkconcepten als Huis & Hypotheek, Garantiemakelaars, GeldXpert) is de initiator van Bufr. Hij constateert dat er dringend behoefte is aan geld maar dat er ook heel veel geld beschikbaar is in de markt. Rente levert dat laatste niet op. Sterker, tot voor kort moesten vermogenden boven 100.000 euro spaargeld zelfs boete betalen om dat bij een bank te kunnen stallen.

‘Het is simpel,’ aldus Robert, ‘vraag en aanbod zijn er. Die moet je bij elkaar brengen.’

Dat kan efficiënt en betrouwbaar via Bufr.

Robert: ‘Er gaapt een gat tussen behoefte aan geld en de vermogens. Niet iedereen wil geld op de bank, niet iedereen wil aandelen of zelf beleggen in vastgoed met alle regelgeving en zorgen van dien. Spaargeld levert niks op terwijl vastgoed ruwweg tussen de 5 en 7,5 procent opbrengt. De zekerheid is de actueel getaxeerde waarde van het vastgoed die bij Bufr altijd behoorlijk hoger ligt dan het te financieren deel. Bovendien geldt het object als onderpand en heeft de investeerder het recht van eerste hypotheek.’

Bufr biedt maatwerk. Leensom, rentepercentage, looptijd en eventuele aflossing worden in overleg tussen lener, geldverstrekker en Bufr op elkaar afgestemd. Voordeel voor de lener zijn de korte lijnen en snelle besluitvorming. De rente is iets hoger dan bij een bank, maar doordat er geen aflosverplichting is, blijft dat geld beschikbaar voor de onderneming. De constructies zijn transparant en concreet, zo toont manager Diederik Jongema aan.

‘Wij kijken naar de onderneming en de ondernemer met bancaire ogen, maar niet als bank. Wij hanteren een strikt acceptatiebeleid. Met het (her)financieren van het onroerend goed creëer je voor de ondernemer kansen om de ambities waar te maken en voor de investeerder een net rendement op een solide investering. Door vraag en aanbod direct te verbinden lossen wij een vraagstuk in de markt op,’

zegt Diederik over deze direct lending die een groeimarkt in ons land is. Momenteel is 12 procent van het vastgoed in Nederland privaat gefinancierd. Ter vergelijking: in de VS is dat 40 procent.

Begin dit jaar is Bufr gestart. Er zijn reeds tientallen financieringen gerealiseerd.

‘De behoefte aan financiering is groot,’ aldus Robert, ‘inmiddels ontvangen wij wekelijks tientallen aanvragen.’

Investeerder worden bij Bufr kan eenvoudig op aanvraag telefonisch of via de website. In een persoonlijk gesprek wordt een investeringsprofiel vastgesteld. Daarin komen vragen aan de orde als: wat is de hoogte van de investering, wat is de gewenste looptijd, wat is het risicoprofiel in de maximale LTV (Loan to Value), wat is het gewenste rendement en welke voorkeuren zijn er aangaande welk vastgoed en in welke regio. Vervolgens ontvangt een investeerder financieringsaanvragen die voldoen aan zijn of haar profiel.

Waarin investeert iemand met Bufr:

In zakelijke hypotheken van commercieel vastgoed vanaf € 100.000 tot € 1.000.000.Men bepaalt zelf waarin wordt geïnvesteerd; van winkels, kantoren, bedrijfsruimtes, showrooms, horeca en sportinstellingen tot beleggingspanden voor de verhuur, waar dan ook.Bufr regelt alles. Van toetsing van de aanvraag, een actueel taxatierapport, het opstellen van de hypotheekakte, de algemene voorwaarden tot de automatische betalingen van de rente en eventuele aflossing.

Om inzicht te geven in de verschillende gemiddelde rendementen hierbij het volgende staatje. Het risicoprofiel is omgekeerd evenredig.

Bufr 5-7%

Spaarrente 0%

Obligaties 2%

Aandelen 6%

Equity >10%

De zekerheden van Bufr

1sterecht van hypotheek.Loan to Value (LTV) tot 75% (verstrekkingsnorm tov de waarde).Vaste rentevergoeding.Uitwerking financieringsaanvraag door de Bufr-adviseur.Actueel en kwalitatief taxatierapport.Acceptatie door acceptanten van Bufr.Het object is verzekerd.Alle documentatie wordt door Bufr opgesteld.Vaste betaling van uw rente en aflossing.Flexibiliteit looptijd van de lening en liquide maken van uw investering.Garantie doorbetaling rente.Procedure bij non-betaling. 

Bufr.com NextGen

Intermediair in vastgoedfinancieringen

Partners