friesjournaal logo

HEERENVEEN – Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) uit Heerenveen krijgt subsidie voor een uitbreiding van de installaties. Hiermee zet het testcentrum de volgende stap in het proces van sorteren naar recyclen van kunststoffen. Dit biedt ook kansen voor sterke Friese sectoren als de watertechnologie en maakindustrie.

De vraag naar kunststoffen blijft stijgen. Het is de uitdaging om deze duurzaam te produceren en opnieuw te gebruiken. Sinds 2020 doet het NTCP als eerste onafhankelijke centrum van Europa testen op gebied van wassen, sorteren en recyclen van plastic uit huishoudelijk afval. Het centrum wordt uitgebreid met een wasinstallatie inclusief waterzuiveringssysteem. Dit biedt mogelijkheden voor kennisontwikkeling en innovatie, waarmee de leidende positie van het testcentrum in Europa verder verstevigd kan worden. De provinciale subsidie bedraagt 360.000 euro. Dit komt bovenop de subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van vorig jaar.

Grote ambities

Directeur NTCP Martine Brandsma heeft de ambitie om in Europa dé partner te zijn voor onderzoek en ontwikkeling van het sorteren en recyclen van plastic: ‘De grootste uitdaging is om plastic terug te winnen uit afvalstromen en als hoogwaardige grondstof in te zetten voor nieuwe producten. Zo houden we het in de kringloop, in plaats van dat het wordt verbrand of dat het terecht komt in de natuur. Door de uitbreiding met een industriële wasopstelling kunnen we naast het sorteren de volgende stappen in het onderzoek naar het recyclingproces zetten.’

Fryslân wil de meest circulaire regio van Europa worden. Goede recycling is de laatste stap in de kringloop. Door samen te werken met de regio kan het NTCP hier een belangrijke rol in vervullen. Samen met Wetsus wordt een onderzoeksprogramma naar waterbehandeling opgezet. Het NTCP werkt daarnaast aan de ontwikkeling van slimmere sortering. Daar liggen kansen om een samenwerking met Innovatiecluster Drachten (ICD) aan te gaan. 

 

Partners