friesjournaal logo

Secretaris Eddy de Boer, projectleider Henk de Jong, penningmeester Douwe de Boer, voorzitter Rendert Algra, bestuurslid Marco Hoekstra van ANF en Murk Nijdam.
Secretaris Eddy de Boer, projectleider Henk de Jong, penningmeester Douwe de Boer, voorzitter Rendert Algra, bestuurslid Marco Hoekstra van ANF en Murk Nijdam.

WOMMELS – In het bezoekerscentrum van het project Gruttoland aan de Slachte is de overeenkomst getekend tussen melkveehouder en weidevogelboer Murk Nijdam en Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Murk, hij melkt 30 koeien, heeft 36 hectare weiland overgedragen aan de stichting waardoor weidevogelbeheer verzekerd is omdat de grond extensief beboerd blijft. Van dit areaal was twee jaar geleden al ruim twee hectare aan plasdras, vogelkijkhutten en toegangspaden aangekocht. Al is er een transactiesom mee gemoeid, het is bijzonder genereus van Murk wiens levenswerk tot in jaren voortgezet kan worden, deelde een verheugde ANF-voorzitter Rendert Algra mee. 

De stichting ANF is in 2017 opgericht om weilanden in eigendom te verwerven en om in onze provincie populaties weidevogels ruimte te geven. Een heel goed initiatief. Er moet in Friesland ook nog renderend geboerd worden voor voedselwinning, verwerkende industrie en export. Lang niet alle weilanden kun je inrichten voor weidevogels, maar wel meer dan nu het geval is. 

Het ANF krijgt financiële steun van meer dan 5.000 particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven. Eeuwigdurende, niet aflosbare obligatieleningen (120 stuks) van € 500, schenkingen, nalatenschappen en adopties van vierkante meters zijn een paar voorbeelden van steun. Projectleider Henk de Jong wil niet spreken van sponsors (‘Die tijd ligt achter ons’), maar doet een beroep op de maatschappelijke betrokkenheid.

‘Wij noemen de bedrijven die ons financieel steunen Mei Mooglik Makkers,’ aldus Henk. Hij hoopt dat het project velen zal aanspreken.

Partners