friesjournaal logo

DOKKUM – Heel vroeger hadden huizen geen straatnaamnummer omdat straatnamen pas in 1805 werden ingevoerd in Dokkum. De meer voorname panden in binnensteden hadden een eigen naam. Iedereen kende ze, iedereen wist de bewoners aan te wijzen. Het leek de Dokkumer amateurhistoricus Piet de Haan leuk om de eeuwenoude namen in het straatbeeld terug te laten keren. Tijdens onderzoeken voor de Historische Vereniging Noordoost-Friesland kwam hij de mooiste, exotische namen tegen, zoals ‘De Drie Gekroonde Roosen’, ‘De Wildeman’, ‘De Fallom’, ‘De Krimpe’, ‘De Gloeiende Oven’, ‘Het Gulden Hart’, ‘Het Beerenhol’ en ‘De Groene Wanne’. Bijna nergens stonden ze nog op de gevels maar daar is verandering in gekomen. Samen met Jan Buwaldavan de stichting Oud Dockum, fotograaf Hein Joustraen sierschilder Onno Loonstra haalde De Haan de gemeente over de namen toe te staan. Dat gebeurt met financiële steun van de vorig jaar opgerichte SOM (Stadsontwikkelingsmaatschappij) die anderhalf miljoen in stadsherstel steekt. Van bewoners ondervinden ze geen weerstand.

‘Die vinden het juist leuk,’ aldus De Haan.

Partners