friesjournaal logo

HARLINGEN – De Noorderpier ter bescherming van de havenmond, de veerbootterminal, de keermuur en het sluiscomplex van Harlingen, is klaar. Wetterskip Fryslân versterkte een deel van de pier door er over 350 meter breuksteen tegenaan te storten (in totaal 40.000 ton). Het werk kostte in totaal 2,7 miljoen euro.

Het waterschap ontdekte bij metingen in najaar 2021 dat de geul in het Kimstergat zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatste richting de pier. Dit bracht de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind zou de druk van het water op de Noorderpier kunnen wegvallen, waardoor een klein gedeelte van de pier kon inzakken of wegglijden. De stabiliteit van de pier is hersteld en de dam is voor de start van het stormseizoen weer veilig.

Aan de buitenkant van de pier aan de Waddenzeekant zijn twee getijdenpoeltjes aangelegd. In deze poeltjes, gemaakt van stortsteen en gietasfalt, blijft het water na vloed staan. Deze poeltjes vergroten de biodiversiteit en bieden onderdak aan allerlei organismen. Ook zijn ze een voedselbron voor vogels.

Partners