friesjournaal logo

SINT NICOLAASGA – Biometrisch Centrum (BMC) is een praktijk voor neurofeedback in Sint Nicolaasga. Sinds begin 2010 kunnen volwassenen en kinderen terecht bij Ada van der Meer.

Ada: ‘Ik ben A-verpleegkundige en omdat één van mijn kinderen symptomen heeft van ADHD en PDDNOS ben ik in contact gekomen met neurofeedback. Door een krantenartikel kwam ik in contact met het Biometrisch Centrum (BMC) in Gulpen. Toen ik vernam dat er bij het BMC een mogelijkheid bestond om een gedegen opleiding neurofeedback te volgen, en zelfstandig praktijkhouder te worden, heb ik in 2008 deze opleiding gevolgd en afgerond. Verder volg ik met veel enthousiasme de bij- en nascholingsactiviteiten van het BMC. Door de permanente educatie trajecten van het BMC blijf ik goed op de hoogte van de nieuwste methoden en ontwikkelingen.’

Steeds meer ziektebeelden zoals concentratiestoornissen, geheugenproblemen, klachten na een beroerte of door de ziekte van Parkinson, angststoornissen, de gevolgen van whiplash en dementie blijken behandelbaar. Bijzonder is de training voor sporters om op de juiste momenten te pieken en zich beter te concentreren. Bij ADHD, zowel bij kinderen als bij volwassenen, depressie en epilepsie zijn positieve effecten aangetoond. Maar ook autisme, tics, burn-out, slaapstoornissen en het beginstadium van Alzheimer worden volgens Ada met succes behandeld.

Ada: ‘Wij boeken steeds meer resultaten op diverse vlakken. In Duitsland, Australië, Engeland en Amerika is neurofeedback gangbaar. Er komt steeds meer literatuur en onderzoeksmateriaal beschikbaar. Zo’n 80% van de cliënten heeft baat bij onze behandelingen. Dit is overigens een hoge score, wetende dat in Nederland veel mensen medicatie gebruiken zoals antidepressiva en medicijnen tegen ADHD. Over de effecten en de risico’s van deze middelen is veel discussie. Neurofeedback is echter zonder risico en heeft geen nare bijwerkingen.’

Afwijkingen Neurofeedback is een behandelmethode voor bepaalde klachten en ziektebeelden waarbij de cliënt de eigen hersenactiviteit traint door middel van feedback van deze activiteit. De methode is in de jaren zestig ontstaan in de Verenigde Staten. Basis is het alom bekende (Q)EEG, waarmee via elektrodes op het hoofd hersenactiviteit zichtbaar gemaakt wordt. De computer berekent het aandeel van de verschillende hersengolven in het EEG, vandaar de naam Quantitative EEG (QEEG). Uit steeds meer wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met bepaalde klachten, bijvoorbeeld stress, vermoeidheid en migraine, ook afwijkende golven in het EEG hebben. Die afwijkingen worden zichtbaar tijdens een animatie op de computer.

Ada: ‘Neurofeedback is gericht op de verbetering van die afwijkende golven. Na verloop van tijd is deze verbeterde activiteit vastgelegd in de hersenen en verminderen of verdwijnen de klachten. Een technisch verhaal, maar het komt er op neer dat de mensen zelf hun hersengolven kunnen beïnvloeden. Voor veel mensen is het een openbaring dat er iets aan de klachten te doen is, zonder dat daar direct medicatie, met mogelijke bijwerkingen, bij nodig is. Omdat de hersenen leren hun toestand te verbeteren, zijn de veranderingen door neurofeedback in principe blijvend.’

Partners