friesjournaal logo

LEEUWARDEN – De provincie is vol vertrouwen over de voorgenomen aanleg van De Centrale As in Noordoost-Friesland, waartegen protesten uit de samenleving zijn gerezen. Het gevecht voor de zo gewenste realisatie van dit project moet tot aan de Hoge Raad worden gestreden.

Na de zittingsdag voor de Raad van State had de inmiddels vertrokken gedeputeerde Sjoerd Galema een goed gevoel over de kans van slagen. ‘Deze dag geeft vertrouwen. Ik denk dat we goed hebben kunnen uitleggen waarom deze weg er moet komen: een grotere verkeersveiligheid, betere bereikbaarheid, ontsluiting van gebieden in de periferie, het versterken van de economie, milieuvoordelen en natuurlijk meer leefbaarheid in de dorpen die nu nog doorsneden worden door een drukke weg waar het verkeer vaak langzaam rijdt of stilstaat. Dat zijn evidente argumenten waar het om draait. Het gaat niet over de weg alleen. Het is de weg die Noordoost- Fryslân verdient. De regio gaf het zelf ook aan tijdens de zitting,’ aldus Galema.

Ook het Maatschappelijk Initiatief De Centrale As heeft van zich laten horen in de zaal van de Raad van State. Ze waren met meer dan 50 personen aanwezig. Het Maatschappelijk Initiatief bestaat o.a. uit vertegenwoordigers uit de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven en dorpsbelangen uit Noordoost-Fryslân. Namens hen sprak Albert van der Ploeg: ‘Het is mooi dat we als regio hebben kunnen laten zien dat we achter de weg staan. Een brede maatschappelijke groep is voorstander van de weg. De Centrale As is belangrijk voor de toekomst van onze regio.’

De Raad van State hield medio september zitting in de bodemprocedure over De Centrale As. De uitspraak volgt op zijn vroegst eind oktober.

Partners