friesjournaal logo

MAKKUM – In een snelle maar geruisloze Tesla – een elektrische auto die een acceleratie heeft van nul tot honderd km in vier seconden – haalt de vertrekkende gedeputeerde Sjoerd Galema zijn opvolgster Sietske Poepjes van huis voor haar installatie op het provinciehuis. Sietske Poepjes, nog single, is met haar 32 jaar de jongste gedeputeerde in de Friese geschiedenis en thans ook de jongste van Nederland. Ze is geboren en getogen in Makkum, waar ze in de Bleekstraat in een eeuwenoud gerieflijk huis woont. Sietske zegt heel veel zin in haar nieuwe functie te hebben. Ze zat vanaf 2007 namens het CDA in de Statenfractie en in het dagelijks leven was ze juriste bij de gemeente Lemsterland. Haar portefeuille als gedeputeerde is verkeer vervoer, provinciale waterstaat, milieubeleid en internationale contacten. Over haar familienaam Poepjes (velen met die naam hebben die in de loop der jaren laten veranderen) zegt ze dat die wellicht ‘onelegant’ is, maar dat ze niet beter weet en eraan gewend is.

‘Voor mensen buiten Friesland kan de naam een voordeel zijn omdat ze die niet snel vergeten,’ aldus de nuchtere Sietske, die in provinciale staten wordt opgevolgd door Fenny Reitsma-Hazelhoff (56) uit Ferwerd.

Partners