friesjournaal logo

HARLINGEN – Met de ingebruikname van de keermuur in Harlingen is na bijna zestig jaar de bedijking rond Nederland helemaal op Deltahoogte gebracht. De watersnood van 1953 (waarbij bijna 2.000 mensen verdronken) vormde de aanleiding tot de Deltawerken, ‘s werelds grootste infrastructurele waterbouwkundige operatie.

Dat Harlingen het laatst aan bod kwam lag aan het afronden van de stedelijke ontwikkelingen in deze enige Friese zeehavenstad. Dat moest eerst gebeuren. Bovendien was het verhogen van de Harlinger waterkering vele jaren niet het meest urgent. De bouw van de keermuur en de opening op 24 augustus was een prachtig symbolisch en historisch moment. De waterkering, die 6,75 meter boven NAP ligt, is 500 meter lang.

Bijzonder is de constructie van de keermuur (kosten € 40 miljoen) die bij een stormvloed heel licht terugveert, waardoor energie ontstaat en de muur extra sterk het water ‘terugduwt’.

In de van basaltblokken opgetrokken waterkering is een doorgang (met hydraulische sluisdeur) aangebracht waardoor Willemshavengebied ontsloten blijft voor voetgangers. De doorgang oogt fraai. Het ministerie van verkeer en waterstaat houdt rekening met het esthetisch aspect van de waterwerken, liet topambtenaar Wim Kuijken weten. ‘We willen Nederland niet alleen veiliger maken, maar ook mooier. De recreatiesector moet profiteren van wat wij de komende jaren maken. Het blijkt nu al dat mensen veel belangstelling hebben voor waterwerken,’ aldus Kuijken.

Partners