KORNWERDERZAND – De Afsluitdijk gaat op de schop. Een consortium van ingenieursbureaus heeft een totaalplan ontwikkeld dat wordt geregisseerd door een adviescommissie onder leiding van Ed Nijpels.

Het plan voorziet mogelijk in naviducten (aquaducten met sluizen, mochten de huidige schutsluizen te slecht zijn om te renoveren), een centrale die energie opwekt uit de vermenging van zout en zoet water (Blue energy), een 20 km lang scherm van zonnepanelen, een vispassage, recreatie met zicht over het IJsselmeer en het Wad, natuurgebieden,  een bezoekerscentrum waar toepassingen van duurzame energie worden getoond en een gebogen betonnen stormschild.

Als waterkering voldoet de in 1932 aangelegde dijk namelijk niet meer aan de eisen. Berekend is dat de dijk een superstorm die eens in de 10.000 jaar voor komt niet kan weerstaan. Dat zou betekenen dat de IJsselmeerkust op veel plaatsen zal overstromen. Nijpels noemt de conditie van de in principe vier jaar geleden al afgekeurde Afsluitdijk ‘zorgelijk’. Nieuwe vormen van vervoer zullen er niet komen. Het plan voor het leggen van een spoor is jaren geleden al gesneuveld en een superbus die 300 km per uur rijdt (een idee van ex-astronaut Wubbo Ockels) is visionair maar niet haalbaar.

Hopelijk blijft de Afsluitdijk gevrijwaard van recreatieve toeters en bellen, want de dijk is allerminst saai. Juist die rechte, ogenschijnlijke oneindigheid die aan de kim verdwijnt is de charme van de Afsluitdijk, hier gefotografeerd vanaf de brug bij het monument en mooiste wegrestaurant van Nederland. Rechts het standbeeld van geestelijk vader Cornelis Lely.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen