friesjournaal logo

LEEUWARDEN – De bouwers van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hebben het hoogste punt van het nieuwe gebouw bereikt. Ze plaatsen het eerste torentje op het dak van de hoogbouw. Die meet nu 45 meter. Een groot deel van de a is al klaar. Daar zijn de steigers inmiddels weggehaald. Alleen voor het hoogbouwdeel staan nog steigers. In het gebouw vorderen de werkzaamheden in hoog tempo. De warmtebron die aardwarmte gebruikt voor de verwarming van het gebouw, werkt sinds week 50. Daardoor kan de aannemer een deel van het gebouw langs de Oosterstraat en de Heerestraat al verwarmen. De bouw ligt op schema zodat de medewerkers van de provincie eind 2011 terug kunnen verhuizen van de Snekertrekweg naar de Tweebaksmarkt.

Partners