friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Vanaf 2011 wordt er gestart om provinciale wegen te voorzien van led-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie wil zo de CO2 uitstoot terugdringen. De komende jaren wordt er € 2.5 miljoen geïnvesteerd in Led-verlichting. Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks rond de € 50.000 aan energiekosten te besparen. In 2011 bespreken Provinciale Staten het beleid voor openbare verlichting.

‘We willen duurzaam met onze schepping omgaan. Led-verlichting gaat twee à drie keer langer mee dan de huidige verlichting en verbruikt ook veel minder energie,’ zegt gedeputeerde Piet Adema. De stroom die de provincie verbruikt voor openbare verlichting wordt al duurzaam ingekocht. Nu wil de provincie verder gaan en de verlichting alleen maar aandoen wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is. Ook wordt gekeken naar alternatieven zoals wegmarkering die zelf licht geeft. De provincie is bij de N355 Leeuwarden en N361 tot aan de Trynwâlden een aantal jaren geleden al gestart met dimbare verlichting.

Piet Adema: ‘Als provincie willen we ook ondernemers langs provinciale wegen vragen om de reclame tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends uit te doen.’

Partners