friesjournaal logo

LEEUWARDEN – De commissie die de provincie zal adviseren over samenwerkende of herindelende gemeenten heeft Lense Koopmans als voorzitter. De commissie wordt naast Koopmans, woonachtig in Sondel en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, gevormd door voormalig PvdA-Kamerlid Dick de Cloe en Michel Marijnen (oud-burgemeester Skarsterlân en Roosendaal).

De commissie van wijzen is op voordracht van gedeputeerde Sjoerd Galema door het college van GS benoemd. De opdracht voor de commissie is om een advies op te stellen over de provinciale visie op de bestuurlijke inrichting van Friesland. Dat advies moet op 9 maart 2011, na de provinciale verkiezingen klaar zijn, zodat een nieuw college ermee aan de slag kan.

Momenteel voertt Gedeputeerde Staten met alle Friese gemeenten gesprekken over hun bestuurlijke toekomst. Welke kansen en dilemma’s zien zij de komende jaren op hun af komen en hoe willen ze daar op reageren: door meer samen te werken, zelfstandig te blijven of door te fuseren? De provincie geeft zo invulling aan de motie van Tweede Kamerlid Pierre Heijnen, die bij de behandeling van het fusievoorstel Súdwest-Fryslân is aangenomen, en de visie van Provinciale Staten op provinciale regie.

De commissie van wijzen voert met procesarchitect Fred Schriever zelf overleg met gemeenten. Het advies moet de basis zijn om de gemeentelijke bestuurskracht in Friesland in één keer goed te regelen, met als kristallisatiepunt 1 januari 2014.

Partners