friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Ze zijn er al een poosje aan het werk, de juristen van De Haan Advocaten, in de nieuwe huisvesting aan de Tesselschadestraat, maar een officiële opening moest er nog komen. Nou ja, opening, het was meer een informele ontvangst van relaties. De verhuizing moet voor de oudgedienden een cultuurshock zijn geweest: van de statige villa aan de Sophialaan (sinds 1987 was het kantoor daar gevestigd) naar het transparante, moderne reclamekantoor van voorheen Creative Industries. Wim Sleijfer zei zich als een kat in een vreemd pakhuis te voelen en Pieter Tuinman plaagden we met de opmerking dat clientèle er in de Blokhuispoort-achtige structuur alvast konden wennen aan het cachot. Maar deze mannen verkeren in de herfst van hun carrière en de toekomst ligt in handen van de nieuwe generatie, waarvan Oscar van Oorschot een revelatie vormt. Door spreker Ruud Glas werd hij, hoewel de rust zelve, omschreven als een ‘wervelwind’ in het kantoor dat in 2006 als TuinmanSleijfer samenging met De Haan Advocaten en sinds 2010 onder laatstgenoemde naam opereert. Het zijn trouwens helemaal geen haantjes die de vlag hoog houden, getuige bedachtzame lieden als Wim Veldjesgraaf, Anne Henk van der Wal, Marcel Sturms en Ruud Glas. Door de girlpower van de dames Jeulink, Grijpma, Siesling-Vellinga, Jansen, Bolt en Bos wordt dat overigens aardig gecompenseerd en mag je eigenlijk spreken van een kippenhok. In de juridische sector is het evenmin stil, liet Ruud Glas weten. Hij doelde op de fusie tussen de gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem, de samensmelting van de rechtbanken Leeuwarden, Groningen en Assen tot één arrondissement, de verhuizing van personeel van Leeuwarden naar Groningen, de drempelverhoging bij de kantonrechters waar geschillen tot € 25.000 worden uitgevochten en de opkomst van internet in de advocatuur. Zo is er in de Verenigde Staten al een virtueel kantoor geopend. Eigenlijk ben je dus niet eens meer een gezamenlijk dak nodig.

Partners