friesjournaal logo

BEETSTERZWAAG - De eerste Willem Lodewijk Conferentie vond plaats op Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. In samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar zet VNO-NCW Noord hiermee een nieuwe topconferentie op de kaart. Onder het motto ‘Vernieuwend Vergezicht’ keken we van buiten naar binnen. Hoe kan Noord-Nederland er in 2025 uitzien? Waar liggen onze kansen en welke koers moeten we varen om onze doelen te bereiken? Het is hoog tijd voor vastberadenheid, creativiteit en een sterkere noordelijke samenwerking. Laten we niet wachten tot het één voor twaalf is.

Met meer dan 150 deelnemers was de eerste Willem Lodewijk Conferentie direct een groot succes. Maar, zoals VNO-NCW Noord voorzitter Bert van der Haar benadrukte, het gaat er vooral ook om wie er zijn. Er zat een kwalitatief goed gezelschap in de zaal, Jacques Tichelaar (CdK Drenthe) en zijn collega Max van den Berg (CdK Groningen), staatssecretaris Joop Atsma, noordelijke Tweede Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en vooral veel noordelijke topondernemers.

 

Klaas Knot

Dagvoorzitter was Jeroen Smit (was o.a. red. bij Het Financieele Dagblad, chef economie bij Algemeen Dagblad en hoofdred. FEM/Business en bekend van de boeken ‘Het drama Ahold’ en ‘De Prooi: Blinde trots breekt ABN Amro’). Spreker was o.a. Rien Segers (hoogleraar Bedrijfscultuur aan de Faculteit der Letteren en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen). Het discussieforum zag er als volgt uit: Diana Monissen (voorz. RvB De Friesland Zorgverzekeraar), Niek-Jan van Kesteren (alg.dir. VNO-NCW), Jaap Smit (voorz. CNV) en Douwe Faber (E Kwadraat). De rol van hoofdspreker werd ingevuld door niemand minder dan de President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot.

Op het moment dat Klaas Knot zijn inleiding houdt over de euro, de schuldencrisis en de rol van de Nederlandse ondernemer, barst buiten het onweer los. Symbolisch of niet, de boodschap van Knot is helder. De Economische en Monetaire Unie (EMU) heeft ons sinds de invoering in 1999 veel goeds gebracht. Knot: “Met de introductie van de euro verviel het wisselkoers- en transactierisico tussen de verschillende munten, is de goederenhandel tussen de eurolanden op een hoger niveau getild en is de productiviteitsgroei duidelijk hoger dan zonder de euro het geval zou zijn geweest.”

Kortom, de euro is van grote waarde voor Europa. Maar we moeten er wel wat voor doen om het succes van de EMU te continueren. “De schuldencrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er sprake is van een complex netwerk van financiële relaties”, aldus Knot. Hij benadrukt dat de EU goede stappen heeft gezet om het raamwerk te versterken, maar dat het uiteindelijk aan de politiek is om afspraken te maken over te nemen maatregelen. “De vraag is in hoeverre landen invloed op hun begrotingsdiscipline zullen accepteren.”

Inzoomend op Nederland stelt Knot vast dat de kwetsbaarheden van onze economie pas naar voren komen als deze minder draait. “Als het water daalt, komen de scheepswrakken tevoorschijn.” Hij benoemt vier punten die Nederland moet aanpakken om haar solide reputatie te behouden: de overheidsfinanciën, de arbeidsparticipatie en pensioenleeftijd, de hoge hypotheekschuld en de beschikbaarheid van bankkrediet.

Partners