friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Koningin Beatrix heeft het vernieuwde Friese provinciehuis in Leeuwarden officieel geopend. Bij aankomst zong een grootkoor van meer dan tweeduizend zangers haar toe met het speciaal door Syb van der Ploeg gecomponeerde en geschreven lied ‘Mei-inoar ien’ (Met elkaar één). Syb zong zelf uiteraard mee. Dirigent Anne Oosterhaven leidde de korenzang.

In de Statenzaal sprak Coen Teulings, directeur van het CPB, de eerste Rede van Fryslân uit. Daarin werd een bespiegeling gegeven van het Friesland in het jaar 2040. Vervolgens vertolkte Gerrit Breteler, samen met koor en brassband ‘De Wâldsang’, de muzikale versie van deze rede die jaarlijks zal worden gehouden.

Beatrix werd rondgeleid door CdK John Jorritsma en daarna verrichtte zij de officiële openingshandeling door de Friese vlag in top te hijsen en een porseleinen harnas te onthullen. Het harnas is onderdeel van een serie van elf harnassen. Deze staan symbool voor de elf steden en de kracht en de toekomst van Friesland. De harnassen, ontworpen door kunstenaar Hans van Houwelingen, behoren tot de provinciale kunstcollectie.

Het nieuwe provinciehuis is ontworpen door architect Sjoerd Soeters. Bijzonder aan het gebouw is dat binnen een monumentaal stedelijke omgeving het historische gedeelte en de nieuwbouw harmoniëren. Het gebouw is op tijd en binnen het beschikbare budget van 79,8 miljoen gerealiseerd en opgeleverd.

De directie van de combinatie (Friso, BAM en Koopmans) die het provinciehuis bouwde, heeft de provinciemedewerkers getrakteerd op een megataart. Directeur Henk Dedden van Friso bood de taart aan gedeputeerde Tineke Schokker aan. ’s Avonds was er een informatieve manifestatie over Fryslân 2040. Mensen konden onder meer virtueel schaatsen, fietsen en zeilen. Ook kregen ze gelegenheid in gesprek te gaan met onder anderen Foppe de Haan, Joop Atsma en Friese politieke jongeren.

Vrijdag 6 juli bracht Beatrix een bezoek aan de zuidwesthoek in Friesland. Tijdens het bezoek sprak de koningin op verschillende locaties met mensen over de gemeentelijke herindelingen in de regio, het Friese Merenproject, natuurbeheer en duurzame landbouw.

De burgemeesters Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân en Willem Hoornstra van Gaasterlân-Sleat waren als gastheer betrokken bij dit streekbezoek. Apotheker van Súdwest-Fryslân: ‘De regio zuidwest Friesland verwelkomt de Koningin met gepaste trots. Nadat ze in 2010 al een bezoek bracht aan de jubilerende Sneekweek, is het een eer haar nu te mogen ontvangen voor dit streekbezoek. Ik ben blij met het prachtige en inhoudelijk stevige programma. Dit speelt zich in Súdwest-Fryslân af in Heeg, Woudsend, Koudum, It Heidenskip en Workum.’

Partners