friesjournaal logo

Na een voorbereiding van ruim een jaar zal deze zomer worden gestart met de realisatie van een Bio-LNG tankstation voor vrachtwagens in Heerenveen. Het project wordt financieel ondersteund door Provinsje Fryslân en gemeente Heerenveen. Bio-LNG is vloeibaar biomethaan, gemaakt van biogas dat ontstaat bij vergisting van organisch afval.

Het gaat om een proefproject van een consortium met de transportbedrijven Portena, Van der Werff en Oenema, het Friese Omrin, Volvo Trucks dealer M.S. de Vries en Zonen, het Friesland College, Duurzaamheidsplatform Heerenveen, Chive Fuels en Holland Innovation Team.Het project wordt gesteund door de Ondernemers Kring Heerenveen en gemeente Leeuwarden.

De totale investering bedraagt ruim 1,5 miljoen euro waarvan het grootste deel bestemd is voor de aanschaf van tien Volvo dual fuel vrachtwagens. Deze beschikken over recentelijk ontwikkelde motoren die rijden op een mengsel van ongeveer 70% Bio-LNG en 30% dieselolie. Het tankstation en de brandstof worden geleverd door Chive Fuels. Onderdeel van het project is het voorbereiden van de overstap op Bio-LNG productie uit Fries organisch afval door Omrin. Groot voordeel van het rijden op Bio-LNG is de sterk gereduceerde uitstoot van CO2 en andere milieuvervuilende verbrandingsgassen en roet. Het laatste is vooral belangrijk in stedelijke gebieden. Ook economisch is het interessant vanwege de sterk gestegen prijzen van dieselolie. Bij succes is het de bedoeling in Friesland meerdere Bio-LNG tankstations te bouwen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambitie van P  rovinsje Fryslân om meer duurzame energie in te zetten voor mobiliteit.

Partners