DOKKUM – Na 1258 jaar was Bonifatius weer in Dokkum en in tegenstelling tot zijn bloedig einde in 754 werd hij nu glorieus onthaald. Wederom was zijn komst een spektakel, maar deze keer werd jubel zijn deel. We hebben het over Bonifatius de Musical met in een van de hoofdrollen Syb van der Ploeg als Friese druïde

Weer eens is bewezen hoe hoogstaand de kunst en cultuur in onze provincie is. Overal worden openluchtspelen opgevoerd en waar je ook komt, er wordt ontzettend hard, geïnspireerd en serieus gewerkt. Er wordt echt op details gelet. Met als gevolg een hoogwaardige kwaliteit.

Bonifatius de Musical was er een treffend voorbeeld van. Een meeslepend drama vol intriges, hartstocht en geweld. Het verhaal erachter is natuurlijk ook aansprekend. Een Engelse bisschop trekt in 754 naar het ruige land van de heidense Friezen. Hij zal hen de waarheid wel even vertellen. Het is zijn laatste opdracht aan hem zelf. Maar op zijn reis naar het verre Friesland raakt hij vertwijfeld over zijn eigen waarheid. Hij stelt zichzelf voor dilemma’s. Hij moet keuzes maken. De beeldschone non Lioba, de sluwe bisschop Hildegar en Bonifatius’ impulsieve leerling Sturmius maken het nemen van de juiste beslissingen moeilijk. Zo wordt de strijd tegen de heidense Friezen meer en meer een strijd tegen hem zelf.

De voertaal en zang was in het Nederlands en enkele dialogen en liederen in het Fries.

De rolverdeling was o.a. als volgt: Richard Spijkers (Bonifatius), Wieneke Remmers (Lioba), Wouter Braaf (Sturmius), Lotte Verhoeven (Alrun), Syb van der Ploeg (Friese druïde) en Theun Plantinga (Hildegar).

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen