friesjournaal logo

SINT ANNAPAROCHIE/LEEUWARDEN – Was 2006 het Rembrandt-jaar, 2012 is het Saskia-jaar. Dit keer wordt het 400ste geboortejaar van Rembrandts grote liefde en muze Saskia Uylenburgh gevierd in haar geboortestad Leeuwarden. Het Saskia-jaar is ingeluid in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie met de presentatie van de biografie van Froukje de Jong-Krap: Saskia Uylenburgh 1612-1642 – Uit de schaduw van Rembrandt. In Sint Annaparochie heeft Saskia gewoond en ze is er getrouwd met Rembrandt, de grootste schilder uit de wereldgeschiedenis. Saskia’s portretten hangen in tal van internationale musea.

Saskia werd geboren in 1612 aan de Ossekop 11 in Leeuwarden, in het pand waar thans het advocatenkantoor Anker & Anker is gevestigd. Het huis was in 1602 betrokken door burgemeester Rombertus Uylenburg, de vader van Saskia. Op 4 augustus van haar geboortejaar werd Saskia gedoopt in de Grote of Jacobijnerkerk. Na het overlijden van haar ouders kwam Saskia in het gezin te wonen van zus Hiskia en zwager Gerrit van Loo in Sint Annaparochie.

In 1633 reisde ze naar Amsterdam voor een bezoek aan nicht Aeltje en haar man, dominee Sylvius. Ze ging ook op visite bij neef Hendrick en zijn vrouw, en ze ontmoette de grote Rembrandt van Rhijn.

De kunstschilder viel voor de mooie Saskia en ze werden verliefd. Nog in hetzelfde jaar maakte Rembrandt een portret van haar. Later portretteerde hij Saskia in Sint Annaparochie en hij tekende met zilverstift op perkament de omgeving en een paar boerenbehuizingen. Van 1633 dateren nog twee portretten van Saskia, die tijdelijk in Franeker woonde om haar zieke zus Antje te verzorgen.

Rembrandt en Saskia gingen in ondertrouw in de Oude Kerk in Amsterdam, maar Saskia kon daar niet bij aanwezig zijn. Op 22 juni 1634 werd het huwelijk gesloten in de kerk in Sint Annaparochie, die in 1682 werd vernieuwd tot de huidige achtkantige Van Harenskerk (in 1508 was na de aanleg van de Oudebildtdijk een houten kerk met een dak van stro gebouwd en in 1528 vervangen door een stenen kerk met een uivormige spits).

Het pas getrouwde stel ging wonen bij neef Hendrick en later betrokken ze een eigen woning. Saskia runde de huishouding en ze assisteerde Rembrandt in zijn atelier. Van Saskia maakte Rembrandt een hele serie bijzondere portretten die in meerdere grote musea over de hele wereld zijn te zien.

Privé beleefden ze veel droefenis. De eerste drie kinderen overleden kort na hun geboorte. In 1642 zag zoon Titus het levenslicht. Hij werd wel volwassen. Saskia, die na de geboorte zwakjes bleef, overleed in 1642, 30 jaar jong.

Op 13 oktober vindt in Leeuwarden de Saskiaviering plaats in de Grote Kerk waar Rembrandts inspiratiebron 400 jaar geleden is gedoopt. Er wordt een unieke productie voorbereid waarin het bijzondere leven van deze bevallige, en voor die tijd geëmancipeerde Friezin, met drama, muziek en dans centraal staat. Een hoogtepunt van de Saskiaviering is het naspelen van de doopplechtigheid.

SASKIA400 IS OP ZOEK NAAR EEN ZUIGELING MET DE NAAM SASKIA DIE PAS GEBOREN IS OF…. DE KOMENDE MAANDEN NOG GEBOREN MOET WORDEN. Als u wilt u dat uw pasgeboren dochter maximale publieke aandacht krijgt in de overvolle Grote Kerk en op dvd, en u hebt haar Saskia genoemd (of gaat de boreling zo noemen) meldt u dan aan vóór 15 september via www.saskia400.nl

Partners