friesjournaal logo

LEEUWARDEN – De tijd van Saskia van Uylenburgh, vrouw en muze van Rembrandt van Rijn, komt terug in Leeuwarden. De provincie geeft subsidie aan een stichting die op 29 september 2012 uitgebreid stilstaat bij het 400ste geboortejaar van Saskia. Voor nog eens drie andere culturele projecten stelt de provincie ook geld beschikbaar. Het gaat om projecten die geld krijgen uit de subsidieregeling ‘bezinningstoerisme’. Ze tonen aan dat er in Friesland veel activiteiten zijn die passen bij de ambitie om van Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te maken.

Zo was er in mei het project ‘Land van belofte’ waarin wandtapijten van kunstenaar Janpeter Muilwijk werden getoond. Dat gebeurde in zeven kerken, waaronder die in Winsum, Oosterlittens en Leons. De routes konden per fiets, auto of wandelend worden afgelegd. Bij elke tentoonstelling was een inleiding en muziek. Het tweede project was de musical Bonifatius in Dokkum.

In september wordt in Leeuwarden de doop van Saskia van Uylenburgh nagespeeld in de Grote Kerk. Daaraan vooraf is er een bonte optocht in historische kledij, gemaakt door studenten van de modeopleiding van het Friesland College. De tocht loopt van het geboortehuis van Van Uylenburgh via het Oldehoofsterkerkhof naar de Grote Kerk. Ook is er een tentoonstelling, een graffitiproject en een fototentoonstelling ‘1001 Saskia’s’.

Tot slot komen er cultuurreizen in onze provincie. Ze duren elk vijf dagen, vol aandacht voor landschap, bezinning, cultuurhistorisch erfgoed, beeldende kunst en (klassieke) muziek. Het is de bedoeling om in 2013 drie van deze cultuurreizen te organiseren. Operazanger Albert Bonnema (zie foto) is de initiatiefnemer.

Partners