AMSTERDAM – Er waait een frisse wind door politiek Nederland. De jongeren van G500 doen de komende verkiezingsmaanden van zich spreken met de roep om noodzakelijke hervormingen in Nederland. De ruim duizend leden van G500 zijn gezamenlijk lid van de drie traditionele partijen CDA, VVD en PvdA. Via dat lidmaatschap wil de G500 het aloude politieke driestromenland herstellen en deze partijen in de juiste richting duwen, hoewel hun maatschappelijk engagement op het PvdA-congres op een onthutsende ervaring uitliep, want daar werden ze voor fascisten uitgemaakt! Dat zegt alles over deze partij. De uit Heerenveen afkomstige Eline Bötger (22), student politicologie in Amsterdam, is één van de drijvende krachten achter G500. Indien de missie slaagt, kan de G500 na september weer worden opgeheven volgens Eline die haar studie verder zal vervolgen aan de universiteit van Oxford.

Je hebt net je scriptie afgerond. Welke hervormingen heb je daarin aan de orde gesteld? ‘Mijn scriptie gaat niet over politieke hervormingen, maar over visschaarste en de effectiviteit van het beleid van de Europese Unie op dit gebied. En het beleid heeft nog niet het beoogde effect. Het zal nog wel even duren voordat visstanden weer op peil zijn. Er moet meer rust worden genomen om het probleem van visschaarste op te lossen.’

Vanwaar dit onderwerp? ‘Ik wil me verder verdiepen in natuurlijke grondstoffen en schaarste problematiek. Daarom ga ik in Oxford Water Science, Policy & Management studeren.’

En wat moet er dan gebeuren met de G500? ‘Als alles goed verloopt, kan iedereen na september zijn eigen weg weer vervolgen. Wij zouden het liefst zien dat we na de vorming van een nieuw kabinet overbodig worden.’

En wat hebben jullie dan bereikt? ‘Onze belangrijkste actiepunten zijn meer geld voor onderwijs en minder studieschulden, sparen voor zorg op je oude dag, arbeidscontracten voor drie tot vijf jaar, hervormen van de woningmarkt en hypotheekrenteaftrek, sociale zekerheid voor zzp’ers, duurzame energie, staatsleningen binnen tien jaar afbetalen, aardgasbaten aanwenden voor investeringen en spreiding van welvaart over generaties.’

Dat is nogal wat. Wat zijn jouw drijfveren? ‘Ik ben 22 jaar en sinds mijn achtste jaar heeft geen enkel kabinet de rit uitgezeten. Er zijn in al die jaren geen krachtige maatregelen genomen op het gebied van vergrijzing, duurzaamheid en economie. En dat is frustrerend voor onze generatie. De politiek blijkt niet in staat de problemen aan te pakken. En de tijd dringt, het is nu of nooit.’

Hoe gaan jullie de missie volbrengen? ‘Wij laten van ons horen bij de grote partijcongressen. Het eerste congres, van de VVD, is goed verlopen. Ruim 41% van de VVD leden heeft aangegeven dat versobering van de hypotheekrenteaftrek ter discussie moet worden gesteld. Dat is een grote stap voor deze partij. We zijn ook aanwezig bij de congressen van het CDA en de PvdA waar we via lokale afdelingen amendementen indienen. Je moet namelijk enige tijd lid zijn voordat je stemrecht hebt. Maar het gaat ons om het aanzwengelen van het debat en dat onze actiepunten worden opgenomen in de verschillende verkiezingsprogramma’s en oplossingen worden geboden.’

Wat is jouw rol binnen G500? ‘Ik ben onderdeel van het kernteam dat de strategie en algemene lijnen bepaalt. Daarnaast ben ik HR manager. Ik stuur de actieve leden aan in de activiteiten die wij ontplooien. Onlangs hebben we de opwarmdag gehad in voorbereiding op de congressen. Daarin hebben we de leden geïnformeerd over procedures en hen getraind in het voeren van debatten op congressen. Zo zorgen we dat onze leden goed beslagen ten ijs komen.’

Waarom heb je geen politieke aspiraties? ‘Mijn professionele interesses liggen ergens anders. Maar ik zal de politieke ontwikkelingen nauwlettend volgen. Ik wil een actieve burger zijn.’

En dat zou iedereen moeten zijn? ‘Nee hoor, mensen moeten zelf bepalen wat ze willen op basis van wat zij belangrijk vinden. Maar ik vind dit belangrijk en uit het succes van G500 blijkt dat ik niet de enige ben.’

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen