friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof. In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten trekt een ton uit voor dit project.

Om vanuit gras en ander snoeiafval (zoals snoeihout) biobrandstof te winnen, worden daar eerst pellets van. Dit lijkt op paardenbiks en wordt in een speciale verbrandingsketel gestopt. De graspellets bevatten gemaaid gras dat afkomstig is van natuurterreinen. De speciale verbrandingstechniek levert duurzame en voordelige warmte op. Voor de leveranciers van het gras (zoals gemeenten, de provincie en terreinbeheerders) is de afvoer van het gras doorgaans een grote kostenpost. Door gras te gebruiken als biobrandstof dalen deze afvoerkosten. Als pilot installeert Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag een speciale ketel die stookt op deze biobrandstof. Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. In het project werken Bio Energie Friesland, Fa. Jonker, D-tec-T, Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag en DAM Advies samen. De gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer en Van Hall Larenstein ondersteunen de MKB-bedrijven. Naast de provincie dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

Partners