friesjournaal logo

GREONTERP – Wat was het een vibrerende periode in Friesland toen de nationaal verguisde en bewierookte Gerard Reve zich settelde in het gehucht Greonterp, waar hij van 1964 tot 1971 woonde, samen met zijn toenmalige levenspartners Teigetje (Willem Bruno van Albada) en Woelrat (Henk van Manen). De laatste voegde zich in 1969 bij de twee anderen. In 1974 vertrok Reve naar Frankrijk. Willem Bruno en Henk bleven in Nederland en begonnen samen een modelabel onder hun bijnamen.

Reve koos in Greonterp, aan het voeteneind van Blauwhuis, domicilie in een woning die hij ‘Huize Het Gras’ noemde. Een zandloper en een ganzenveer liet hij in een gevelsteen graveren als symbolen van de vliedende tijd en zijn schrijverschap. Een roze tapkast bepaalde het interieur van de woonkamer. De kast stond vol flessen. Reve vluchtte in die tijd dikwijls in drankgelagen. De rode wijn vloeide rijkelijk. Hij dronk thuis, maar ook in het plaatselijk café van kastelein Witteveen. Zijn dochter Hester maakte toen kennis met de grote schrijver.

Zij was onlangs gastvrouw tijdens de vijfde Maria ten Hemelopneming die bij het kerkje in Greonterp werd gehouden om ook Gerard Reve te herdenken. Pastor Germa Kamsma vertelde over de opneming van Maria’s lichaam en ziel in de hemel omdat er verschil moet blijven tussen moeder en zoon. Er is zelfs ooit overwogen om de goddelijke drie-eenheid De Vader, De Zoon en De Heilige Geest aan te vullen met Maria als een vierde godsbeeld. Het zou de tot het katholicisme bekeerde Reve, een groot Mariavereerder, goed hebben gedaan.

De 70 herdenkers kwamen uit alle windstreken. Ze zaten op stoelen of lagen in het gras rond het kerkje. De religieuze, mystieke bijeenkomst werd ingeluid door Hans Galama, waarna de Blauwhuister fanfare koralen speelde, gevolgd door de Blaenwern, een oeroude christelijke hymne uit Wales, de Passion Chorale uit de Matthäus Passion en de hymne Nearer my God to thee. Julius Wijffels en Gryt van Duinen lazen gedichten van Reve voor. De nazit was in café De Trije Doarpen in Oudega. Er moest natuurlijk eentje op gedronken worden.

Partners