friesjournaal logo

De makers. Vlnr.: uitgever Eddy van den Noord, fotograaf Jacob de Winkel en de schrijvers Bonne Stienstra en Anne Roel van der Meer.
De makers. Vlnr.: uitgever Eddy van den Noord, fotograaf Jacob de Winkel en de schrijvers Bonne Stienstra en Anne Roel van der Meer.

GROUW – Aan de vooravond van het SKS-skûtsjesilen werd in Hotel Oostergoo in Grouw het boek ‘Skûtsjebloed’ gepresenteerd. Aan de hand van veertien schippersportretten krijgt de lezer een goed beeld van het skûtsjesilen in vroeger tijden en van vandaag de dag, want er is gesproken met zeven oud-schippers en zeven huidige schippers. Eigenlijk zijn er vijftien schippers geïnterviewd want het verhaal over vader Joop en zoon Berend Mink is een dubbelportret. De verhalen zijn geschreven door Bonne Stienstra en Anne Roel van der Meer, beide sportredacteur van de Leeuwarder Courant, hoewel Bonne inmiddels is afgezwaaid. De foto’s zijn gemaakt door Jacob de Winkel. Het boek is uitgegeven door Eddy van der Noord. Hij gaf het eerste exemplaar eerder al aan de 104-jarige Rintje Ritsma, die fysiek niet in de gelegenheid was om bij de presentatie aanwezig te zijn. Behalve hem en de Minken zijn ook gesprekken gevoerd met Tjitte Brouwer Szn., Meindert de Groot, Wiemer Hoekstra, Lodewijk Meeter Ezn., Pieter Meeter, Teake van der Meulen, Gerhard Pietersma, Dirk Jan Reijenga, Anne Tjerkstra, Douwe Visser Jzn., Ulbe Zwaga Rzn. en Jacob Zwerver. Het boek is een verzameling van stukken die als krantenverhalen zijn geschreven, maar voegt zeker wat toe aan de bibliotheek van het skûtsjesilen.

Partners