friesjournaal logo

Aucke van der Werff, burgemeester Noordoostpolder
Aucke van der Werff, burgemeester Noordoostpolder

EMMELOORD – Menig inwoner van Friesland zal meerder malen in de file staan voor de Ketelbrug, de gateway naar de Randstad. In de drukke zomermaanden opent de brug tweemaal per uur voor de pleziervaart. Naast het fileprobleem zijn er de afgelopen jaren vanwege technische problemen diverse incidenten geweest in de verkeerssituatie rondom de brug. Recent begon de wedstrijd Heerenveen-Ajax later omdat de Amsterdamse spelersbus een uur vaststond bij de Ketelbrug. De problemen zijn burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder een doorn in het oog. Hij pleit voor beperkte opening van de brug.

 

U hebt een steen in de vijver gegooid door te stellen dat de Ketelbrug alleen tussen 7 en 8 uur ’s avonds geopend wordt voor de pleziervaart. Wat zijn de reacties? ‘Naar aanleiding van mijn oproep heeft Omroep Flevoland een peiling gehouden onder kijkers en luisteraars. Ruim 80% van de bevolking is het eens met mijn voorstel, dat is verheugend. Mijn collega in Dronten was minder blij. Hij is van mening dat beperkte opening economische belangen schaadt. Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug, heeft ook van zich laten horen. Zij hebben mij overtuigd dat de ingrijpende renovatie deze winter in ieder geval de veiligheid en werking van de brug zal vergroten, zodat er zich vrijwel geen incidenten en mankementen meer voor zullen doen.’

Maar het fileprobleem wordt niet opgelost. ‘Nee, daarom wil ik de discussie aanzwengelen over het doorlaten van zeilschepen door bruggen op vierbaanswegen. Gemiddeld staan er per opening van de Ketelbrug tweehonderd voertuigen stil. Dat duurt gemiddeld vijf minuten, en dat tweemaal per uur. Rekent u maar uit wat de kosten zijn. Dat zijn astronomische bedragen. Bovendien vormen stilstaande auto’s met draaiende motor een vervuilingsprobleem. Ik zou graag zien dat er eens serieus gekeken wordt naar de maatschappelijke kosten en eventuele oplossingen. De zeilvaart is een zeer geavanceerde industrie. Zij moet eens nadenken over het probleem van bruggen over snelwegen. Schepen met een mast langer dan 12,5 meter kunnen niet onder de Ketelbrug door varen. Misschien kan de branche een mast ontwikkelen die telescopisch is, om maar eens iets te noemen.’

Kunt u als burgemeester niet beslissen over de openingstijden van de brug? ‘Nee, daar heb ik niets over te zeggen. Rijkswaterstaat bepaalt de openingstijden. We moeten Rijkswaterstaat dus overtuigen, maar deze dienst wordt min of meer vermorzeld door de belangen van gemeenten, scheepvaart en ondernemers.’

Is beperkte opening geen aanslag op de toeristische sector in het IJsselmeergebied? ‘Dat weet ik niet. Dat moet allemaal worden onderzocht. Beperkte opening zie ik meer als een middel om de sector te dwingen na te denken over deze problematiek’

Hoe nu verder? ‘Ik zal proberen betrokken partijen eens rond de tafel te krijgen zoals Rijkswaterstaat en de scheepvaart, maar ook een organisatie als Logistiek Nederland en andere branches die schade ondervinden van de files. Want nu de knuppel in het hoenderhok ligt moet de discussie zeker een vervolg krijgen. De Noordoostpolder is als het ware een schiereiland. Wij moeten altijd over water, onze economie is grotendeels afhankelijk van de Ketelbrug. De A6 is de levensader van de gemeente. En voor een groot deel van Friesland de kortste en snelste route naar de Randstad. Ook de Friezen zijn gebaat bij een goede verkeersdoorstroming in de polder.’

 

Partners