friesjournaal logo

Ed Nijpels
Ed Nijpels

DIJKEN – Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de vereniging van educatieve boekverkopers KBb Educatief, is het niet de vraag of digitaal onderwijs in Nederland wordt ingevoerd, maar wanneer. De Volkskrant publiceerde onlangs zijn opinie waarin Nijpels stelt dat politici vluchten voor digitaal onderwijs, dat in zijn ogen op termijn realiteit wordt. En dus is actie geboden om digitaal onderwijs in te voeren. Maar daarvoor dient het huidige systeem van gratis schoolboeken te worden aangepast.

Wat is de kern van uw voorstel? ‘Het digitale onderwijs komt eraan. Dat staat als een paal boven water. In het huidige systeem krijgen scholen echter geen ruimte om onderwijs met tablets en digitale leerstof in te voeren. De wet gratis schoolboeken verbiedt scholen een eigen bijdrage te vragen voor leermiddelen. Dit verbod moet worden opgeheven, of nog beter, de wet kan vervallen. Het is een onnodig subsidiecircuit dat de schatkist jaarlijks 300 miljoen euro kost. Bovendien moeten directies zich ineens verdiepen in Europese aanbestedingsregels die van toepassing zijn op deze wet. Energie die beter in goed onderwijs kan worden gestopt. Het oude systeem waarbij ouders naar vermogen bijdroegen aan de leermiddelen werkte prima. Voor digitaal onderwijs kan dit systeem weer worden ingevoerd.’

Zijn onderwijsinstellingen wel klaar voor digitaal onderwijs? ‘Sommige scholen hebben spaarpotjes geleegd om het nieuwe onderwijs aan te bieden. De ervaringen zijn zeer positief en vele scholen staan te springen om hiermee aan de slag te gaan.’

Wat is de waarde van digitaal onderwijs voor de kwaliteit van het onderwijs? ‘Leerlingen kunnen op een eenvoudiger manier onderwijs op maat krijgen via een tablet, op alle niveaus. Bovendien wordt onderwijs veel aantrekkelijker voor onze jeugd. Het is toch veel leuker om ter ondersteuning van de tekst een filmpje te zien als bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog het onderwerp is, dan een plaatje in een boek. De leerstof wordt verrijkt.’

Maar dat betekent dat alle leerstof digitaal moet zijn. Is dat wel beschikbaar? ‘De uitgevers zijn er helemaal klaar voor. Het is geen kip of het ei verhaal.’

Stuit de invoering niet op praktische bezwaren die weer extra kosten met zich meebrengen, zoals de benodigde digitale infrastructuur? ‘Het invoeren van een draadloos Wifi netwerk en aansluitpunten voor het opladen van tablets kan prima betaald worden uit de 300 miljoen die bespaard wordt met het afschaffen van de wet voor gratis schoolboeken. Er blijft zelfs geld over. Het aanschaffen van de middelen, de infrastructuur en de compensatie van lagere inkomens kost ongeveer 100 miljoen. Dan blijft er 200 miljoen over die geïnvesteerd kan worden in kwaliteit van onderwijs en docenten. Maar een nieuw kabinet kan het bedrag ook als een bezuinigingsmaatregel invoeren of investeren in andere sectoren. Dat is aan de nieuwe regering. Mijn oproep aan politici is om zich over dit onderwerp te buigen en actie te ondernemen. Digitaal onderwijs is onvermijdelijk en noodzakelijk als Nederland zich wil blijven profileren als innovatieve kenniseconomie.’

Partners