friesjournaal logo

Per heden is de ZakenSpiegel voor Friesland overgenomen door Mentis Media en wordt het blad als bedrijfseconomisch katern in het Fries Journaal geïntegreerd.

Het Fries Journaal (sinds 2003) is een belangwekkende en interessante netwerkkrant die tweemaandelijks in een oplage van 6.400 exemplaren verschijnt. De attentiewaarde is groot door het hoge human interest-gehalte.

Door de overname van de ZakenSpiegel creëert het Fries Journaal een steviger en breder draagvlak. Daardoor wordt het blad lijviger (minimaal 24 pagina’s) en nog interessanter voor zowel lezer als adverteerder.

Door de overname denkt Albert van Keimpema een sterker en breder draagvlak te creëren: ‘Er zijn door deze samenvoeging synergievoordelen te behalen.’

Een aantal rubrieken blijft bestaan, waaronder de kroniek ‘Hoe gaat het’ van Jan de Kroon. ‘De inhoud zal naar de stijl van het Fries Journaal wel wat puntiger worden,’ aldus Van Keimpema, die blijft geloven in het medium print. ‘De krant, in welke vorm dan ook, zal niet verdwijnen. Naarmate mensen zich ontwikkelen en maatschappelijk manifesteren zullen zij meer informatie putten uit gedrukte media. Papier is nu eenmaal geduldig,’ meent hij.

Het Zakenspiegel-katern wordt in een eigen, herkenbare lay-out gegoten. De naam Zakenspiegel blijft gehandhaafd. Qua inhoud zal de Zakenspiegel een verfrissing ondergaan. Het Fries Journaal is een puur journalistiek en prikkelend product zonder advertentiepagina’s, themanummers en ‘gekochte’ redactionele artikelen (advertorials).

Een aantal rubrieken van de Zakenspiegel blijft bestaan, zoals Komen & Gaan, Kort Zakelijk, Hoe gaat het?, Zij vielen in de prijzen en Bouwberichten, of worden opnieuw in de kolommen opgenomen (Vijf jaar na dato). Nieuwe rubrieken worden toegevoegd, waaronder Het Familiebedrijf en De Starter.

Breuker TeleMarketing blijft als commerciële partner verbonden aan de Zakenspiegel. ‘Wij zien in dit vernieuwde magazine een mooi product voor bedrijven die zich willen afficheren aan een gedurfde presentatie,’ aldus Els Breuker.

Partners