friesjournaal logo

LANGWEER - Fryslân Culinair, het samenwerkingsverband van de betere restaurants in Friesland, heeft er vier nieuwe leden bij. Het zijn De Vrijheid in Grou (Melle en Hanny Bakker), Lyf’s in Beetsterzwaag (Theun en Ineke Rooks), de Jouster Toer in Joure (Johan Schotanus en Diana Thijsseling) en Tandjong Priok in Arum (Sicco en Esther Gerlsma). Met de toetreding van deze zaken is het aantal leden op veertien gekomen. De nieuwe leden werden tijdens een bijeenkomst in ’t Jagertje in Langweer gepresenteerd.

Fryslân Culinair is in 2000 opgericht en viert op 8 november het 12½-jarig bestaan met een groot gala in Lokaal 55 in Sneek. In de achterliggende jaren heeft het genootschap de provincie culinair op de kaart gezet. De Friese keuken wordt alom gewaardeerd en is ook door veel niet-Friezen ontdekt.

Het heeft een poosje geduurd eer Fryslân Culinair is uitgebreid met nieuwe zaken. Dat had volgens oprichter/voorzitter Reitse Spanninga te maken met het neerzetten van de organisatie. ‘Onze club is altijd dynamisch. Voordat je tot uitbreiding overgaat moet je zeker weten dat het fundament stevig is,’ aldus Spanninga.

De nieuwe leden zijn volgens hem stuk voor stuk aanwinsten: ‘Door hun gastvrijheid en vakmanschap zijn deze ondernemers automatisch ambassadeurs van Fryslân Culinair en dragen ze het culinaire product in onze provincie op voortreffelijke wijze uit. We zijn heel blij met deze nieuwe loten aan de stam.’

Door de uitbreiding is er meer geografische spreiding wat betreft de vestigingsplaatsen. Fryslân Culinair telt verder restaurants op Vlieland (Het Armhuis), Ameland (Nobel), Ternaard (De Waard van Ternaard), Ryptsjerk (Frouckje State), Weidum (De Vijf Sinnen), Makkinga (De Smaeck van Spa), Hindeloopen (De Hinde), Joure (’t Plein), Langweer (’t Jagertje) en Oranjewoud (De Oranjetuin Tjaarda).

Het palet is rijk geschakeerd. Elke zaak heeft een eigen karakter en ambiance. De gemeenschappelijke deler is de ambachtelijke keuken die gebruik maakt van wat de regio aan streekproducten heeft te bieden.

Partners