friesjournaal logo

BERLIKUM – De provincie Friesland heeft haar eerste terp gekocht. De terp, die vlakbij Berlikum ligt, is archeologisch gezien zeer waardevol. De aankoop is onderdeel van het Terpenproject Fryslân. De provincie wil de aantasting van terpen die onder een akker liggen tegengaan. Ploegen is namelijk gewoon toegestaan, maar leidt wel tot schade aan de terp. Een van de mogelijkheden binnen het project is het aankopen van de terp, om die vervolgens met gras in te zaaien.

Met het terpenproject willen Rijk en provincie uitzoeken of de belangrijkste terpen zo beter beschermd kunnen worden. De aankoop van deze terp is hierin een belangrijke stap. De koop was mogelijk omdat de eigenaar aangaf de terp te willen overdragen.

In Noord-Fryslân liggen nog meer archeologisch waardevolle terpen. Als eigenaren daarvoor voelen, wil de provincie die in de loop van de jaren ook aankopen. Een agrariër die een terp als akker in gebruik heeft kan er ook op eigen initiatief voor kiezen zijn akker in weiland om te zetten. Hij komt dan in aanmerking voor een vergoeding.

Overigens blijft de schadelijke werking van de ploeg niet beperkt tot de Friese terpen: ook archeologisch waardevolle terreinen in de rest van Nederland hebben hiermee te maken. Vandaar dat het Rijk samen met de provincie optrekt in dit project.

Partners