friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Friesland streeft naar een duurzame provincie. Iedere Fries kan helpen om Friesland duurzamer te maken. Met verschillende projecten willen de provincie en de Friese Milieu Federatie laten zien hoe. In de afgelopen jaren voerden zij daarvoor onder andere projecten uit op het gebied van voedsel, kleding en afval.

Dat de projecten tot resultaten leiden, blijkt uit de zogenaamde ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel ieder individu van onze aarde vraagt, weergegeven in ruimtebeslag. Het consumptiepatroon beïnvloedt de voetafdruk. Niet alleen het verbouwen van voedsel vraagt ruimtebeslag, maar ook het transport van goederen of het gebruik van papier. Hoe minder ruimte iemand gebruikt, hoe duurzamer hij leeft. De gemiddelde Noord-Europeaan verbruikt 4,7 hectare. Friezen leggen minder beslag op de aarde. In 2011 was hun ecologische voetafdruk 4,06 hectare. In 2009 was dat nog 4,41.

Partners