friesjournaal logo

Van l.n.r. Geeske Visser, Henk Veenstra, Jannewietske de Vries en Maarten Offinga op de djembé’s, waarmee bij gunstig weer het heien van de eerste paal begeleid zou worden.
Van l.n.r. Geeske Visser, Henk Veenstra, Jannewietske de Vries en Maarten Offinga op de djembé’s, waarmee bij gunstig weer het heien van de eerste paal begeleid zou worden.

Raakte ik in een oefenlokaal met op djembé’s trommelende kinderen verzeild, en vroeg mij af of ik wel op mijn plaats was. De werkelijkheid gebood echter dat daar, in het Staverse multifuntioneel centrum De Kaap, wegens slecht weer het startsein zou plaatsvinden van de uitbreiding van de Johan Frisosluis. Echt werd het pas toen de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, voorzitter Geeske de Vries van Stavers Belang, wethouder Maarten Offinga van Súd-West Fryslân en districtsmanager Henk Veenstra van Ballast Nedam, allen gehuld in witte jassen met de tekst ‘Stavoren, poort van Fryslân’ de zaal binnenstapten.

‘Ons stadje zal veel profijt van de sluisverdubbeling krijgen,’ stelt Geeske Visser bijna op jubeltoon; er aan toevoegend ‘heel lang aan dat project getrokken te hebben’. Henk Veenstra viel haar daarin bij, mij later het ontwerp tonend van een groene, milieuvriendelijke en energieneutrale sluis. Desgevraagd liet hij weten dat de volgende klus toen ‘gelukkig’ al weer wachtte: een aquaduct in de westelijke invalsweg van Leeuwarden.

De aanwezigheid van Ulbe Zwaga (zoon van Jeen), telg uit de bekende skûtsjefamilie en getrouwd met Tjitske, een dochter van skûtsjeschipper Cor Salverda, was verklaarbaar. Ulbe werkt namelijk bij Rijkswaterstaat. Verrassender voor mij was dat hij in gezelschap verkeerde van Rijk de Jongh, voorheen directeur van de FBTO en later bij Centraal Beheer.

‘Als inwoners bij Stavers Belang klagen over last van de sluisbouw, bemiddelen wij daarover met de uitvoerders,’ verklaren de beide in Stavoren wonende ‘mediators’.

Bert en Geri van der Werf lieten mij hun voldoening blijken over de bouw van een nieuwe, nu met procesfood aangevulde Coöp supermarkt in het plaatselijke uitbreidingsplan Middenmeer.

‘Eindelijk,’ zo verzuchten zij, nadat er hier en daar wel enig trek- en duwwerk op het verhuisplan moest worden uitgeoefend. Het voorgaande resumerend dus twee plannen, waarmee Stavoren aan de weg timmert. Reden te meer om in De Kaap een feestje te bouwen. De via het Cultureel Kwartier Sneek ingehuurde Michael Agbodo, afkomstig uit Togo, wist er, ook voor eigen glorie, een mooie roffelshow van te maken.

Partners