friesjournaal logo

Advies- en ingenieursbureau DGMR opende een nieuw kantoor aan de Lavendelheide 2 in Drachten. De openingshandeling (zie foto) werd verricht door wethouder Egbert Berenst van de gemeente Smallingerland en prof. Jacqueline Cramer, tot maart 2010 minister van VROM, en nu directeur van het Utrecht Sustainability Institute. Zij presenteerde bovendien een inspirerende visie op de duurzame toekomst van Nederland. Na de start in 2002, in een klein kantoor aan de Zuidkade, is DGMR Drachten snel gegroeid. Twee verhuizingen verder werken er inmiddels 22 professionals, afkomstig uit heel Noord-Nederland.

Het geopende pand is eerst duurzaam verbouwd. Het aanbrengen van een nieuwe energiezuinige klimaatinstallatie was de grootste verandering die plaatsvond. Het gebouw heeft geen gasaansluiting. Het interieur is geschikt gemaakt voor ‘het nieuwe werken’. Daarmee is een flexibele en inspirerende werkomgeving ontstaan. Door gebruik te maken van moderne informatie- en communicatietechnieken wordt onnodig reizen beperkt en kan ook op afstand effectief worden samengewerkt.

De belangstelling was groot en de reacties lovend. Er waren zeker 150 bezoekers: ondernemers, ambtenaren, bestuurders en medewerkers van nabij gelegen bedrijven.

Partners