Rembrandt (Christoffer Morgan) en zijn muze Saskia (Brecht Wassenaar) in een vertederende scène.

LEEUWARDEN – Theaterbezoekers worden soms op het verkeerde been gezet waar ze in levende lijve bij zitten. En dat, zoals bij de Saskia 400-viering, in een kerk met een heuse dominee. Vrijwel iedereen ontging het, maar in de Leeuwarder Grote Kerk werd de link met de doop van Saskia Uylenburgh op 2 augustus 1612 gelegd met het dopen van een jongetje (!) dat voor de gelegenheid even Saskia heette.

Dominee Gerrit de Haan uit Wirdum en vader en moeder Van der Velde uit Leeuwarden speelden de rol dusdanig, dat iedereen onder de indruk was van hetgeen zich op het podium voltrok. Ook CdK John Jorritsma, diens echtgenote Georgette en burgemeester Ferd Crone, aan wier voeten het tafereel zich afspeelde, leefden volop mee met de doopplechtigheid.

Tragisch was dat een week voor de voorstelling Maeike Sijtsma, onder meer zangeres bij Three-ality, plotseling overleed.
‘Vreselijk,’ reageerde zanger Syb van der Ploeg. Hij moest nu in allerijl samen met Marjolein Teepe, zangeres in de musical Queen, als Rembrandt en Saskia een, overigens voortreffelijk gebracht, duet zingen. Onder het gehoor bevond zich een groot aantal uitgenodigde vrouwen met de voornaam Saskia, waaronder een jarige Haagse, wier moeder als verrassing uit Suriname was overgekomen. Ca. 200 Saskia’s zijn met kleine foto’s vereeuwigd in een groot portret dat Frank van der Velden als hoofd Collecties namens het Fries Museum in ontvangst nam.
‘Het tableau krijgt een plaats in de hal van het nieuwe museum,’ liet hij weten.

Voorzitter Andries van Weperen van de stichting Culturele Herdenkingen Fryslân eerde met name Peter de Haan en Froukje de Jong-Krap als leiders van het Saskia 400-project. In dat kader werd een groot aantal activiteiten georganiseerd, met als climax de voorstelling in de Grote Kerk, waaraan een 50-tal toneelspelers en muzikanten hun medewerking verleenden.

De bindende rol vervulde beroepsacteur Freark Smink als boeiende verteller.
‘De kerk zit nu net zo vol als in 1612 bij de doop van Saskia; het ‘toetje’ van vader en moeder Uylenburgh en hun zeven kinderen,’ verkondigde Freark breed zwaaiend.
Als herinnering aan het Saskia-spektakel kregen de bezoekers elk een Rembrandt-aardappel mee. Dat ras werd gepoot en geoogst in St. Annaparochie, waar de schilder Rembrandt begin 1600 met zijn muze Saskia trouwde.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen