friesjournaal logo

OENKERK – 2012 is het jaar van de historische buitenplaatsen. Staten en stinzen zijn versterkte, grote, rijk gedecoreerde, voorname en in parktuinen met stinzenflora overwoekerde gesitueerde behuizingen voor adellijke families. Ooit waren er zo’n 6.000 in ons land en daarvan is nog slechts een tiende over. Friesland telt nog 50 staten. Bekende staten zijn Epema State (Ysbrechtum), Poptaslot (Marssum), Martenahuis (Franeker), Rinsma State (Driesum), Fogelsanghstate (Veenklooster), Schierstins (Veenwouden), Stania State (Oenkerk), De Klinze (Oudkerk), Stadhouderlijk Hof (Leeuwarden), Princessehof (Leeuwarden), Dekema State (Jelsum), Lauswolt (Beetsterzwaag), Crackstate (Heerenveen), Huize Oranjewoud (Oranjewoud) en Rinia State (Oudemirdum). Ter herkenning bijgaand een fotocollage van enkele staten die de grandeur van dit buitengewoon cultuurhistorisch erfgoed toont.

Partners