friesjournaal logo

Per oktober 2012 is de Zakenspiegel voor Friesland overgenomen door uitgever Mentis Media en wordt het blad als bedrijfseconomisch katern in het Fries Journaal geïntegreerd.

Het Fries Journaal (sinds 2003) is een belangwekkende en interessante netwerkkrant die tweemaandelijks in een oplage van 7.400 exemplaren verschijnt. De attentiewaarde is groot door het hoge human interest-gehalte.

Door de overname van de Zakenspiegel (sinds 1981) creëert het Fries Journaal een steviger en breder draagvlak als  Business to Business krant van Friesland. Daardoor wordt het blad lijviger (minimaal 28 pagina’s) en nog interessanter voor zowel lezer als adverteerder.

Het Zakenspiegel-katern wordt in een eigen, herkenbare lay-out gegoten. De naam Zakenspiegel blijft gehandhaafd. Qua inhoud zal de Zakenspiegel een verfrissing ondergaan. Het Fries Journaal is een puur journalistiek en prikkelend product zonder advertentiepagina’s, themanummers en ‘gekochte’ redactionele artikelen (advertorials).

Een aantal rubrieken van de Zakenspiegel blijft bestaan, zoals Komen & Gaan, Kort Zakelijk, Hoe gaat het?, Zij vielen in de prijzen en Bouwberichten, of worden opnieuw in de kolommen opgenomen (Vijf jaar na dato). Nieuwe rubrieken worden toegevoegd, waaronder Het Familiebedrijf.

Partners