friesjournaal logo

LEEUWARDEN - Als eerste geïntegreerde contract van De Centrale As is het contract Noord 2 aanbesteed. Voor een bedrag van 22 miljoen gaat aannemer Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten B.V. aan de slag met het noordelijk deel van De Centrale As. Heijmans begint eerst met de voorbereidende werkzaamheden en begin 2013 zal er gestart worden met de uitvoering. De aanleg van contract Noord 2 moet gereed zijn in december 2015. Heijmans gaat niet alleen aan de slag met de weg zelf maar ook met het gebied rondom de nieuwe weg.

Contract Noord 2 Het project De Centrale As is opgesplitst in drie deelgebieden: Noord, Midden en Zuid. Elk deelgebied bestaat uit meerdere contracten; voor deelgebied Noord worden in totaal drie contracten in de markt gezet. Het contract Noord 2 loopt vanaf de aansluiting ten zuiden van Dokkum tot en met de aansluiting op de bestaande turborotonde ter hoogte van De Westereen (kruising N365 – Boppewei). De Centrale As wordt over dit gedeelte aangelegd als een dubbelbaans autoweg (100 km/uur).

Meer dan weg alleen Naast de realisatie van de weg gaat de aannemer ook aan de slag met projecten uit de gebiedsontwikkeling. Waaronder de in- en aanpassing van de waterstructuur, het aanleggen van menpaden, het afwaarderen van de Haadwei ten zuiden van de Falomsterfeart en realisatie van een fly-over bij De Falom. Ook de inrichting van de Falomster Leijen als ecologische zone maakt onderdeel uit van het contract Noord 2.

Social Return In het contract is ook de verplichting van Social Return of Invenstment (SROI) opgenomen. Dit houdt in dat de aannemer verplicht is om werkervaringsplaatsen aan te bieden aan langdurig werkzoekenden.

Partners