friesjournaal logo

Koningin Beatrix opent Cultureel Kwartier in Sneek. Foto ANP
Koningin Beatrix opent Cultureel Kwartier in Sneek. Foto ANP

SNEEK – ‘Denk bij theaterbezoekers ook aan mensen die het minder goed hebben,’ vertrouwde Koningin Beatrix bij de opening van het Cultureel Kwartier in Sneek burgemeester Hayo Apotheker toe. De vorstin vindt dat de cultuursector rekening moet houden met de smalle beurs. Apotheker beloofde de raad van de vorstin ter harte te nemen.

 

Er was een opvallende parallel te trekken met Amicitia dat plaats moest maken voor het nieuwe, multifunctionele theater. Amicitia werd midden in de vooroorlogse crisisjaren gebouwd. En nu in een identieke periode dit theater. ‘Súd West Fryslân heeft met dit Cultureel Kwartier een culturele inhaalslag gemaakt,’ aldus Apotheker. Het prijskaartje bedroeg 29,9 miljoen euro.

Zoals gebruikelijk stonden Apotheker, commissaris John Jorritsma, directeur-bestuurder Lieuwe Toren van het Cultureel Kwartier en theaterdirecteur Ben van der Knaap keurig in het gelid om Beatrix te verwelkomen en te begeleiden.

Breed stralend van voldoening bevond de Amsterdamse architect Max van Huut zich te midden van de genodigden. ‘De ziel is gelukkig gebleven,’ zei hij over het noodzakelijk geachte bijschaven van zijn ontwerp. Evenals het door hem ontworpen gebouw van de Gasunie in Groningen wel ‘de apenrots’ wordt genoemd, zo kreeg het Sneker theater al ‘de geitenberg’ als bijnaam mee vanwege de daktuin.

Bijdrage C&A  Jan Bargboer, wethouder in het vorige college onder voorzitterschap van de eveneens aanwezige burgemeester Arno Brok, toonde zich maar wat blij met de uiteindelijke realisering van het plan. ‘Dit zou nu niet meer tot stand zijn gekomen,’ wist hij zeker, doelend op de investering van bijna € 30 miljoen voor de combinatie van theater en kunstencentrum. C&A, die Sneek als bakermat heeft, leverde er met € 1,5 miljoen een substantiële bijdrage aan. Reden waarom de Tüöttenzaal (Teutenzaal) is vernoemd naar de eerste Brenninkmeijers (August en Clement) die als marskramers en lapkepoepen naar hier kwamen.

Wethouder Wigle Sinnema van Súd West Fryslân – hij is tevens boer in Arum – heeft het Cultureel Kwartier in portefeuille. Om er bestuurlijk, zo liet hij weten, een ‘Wûnseradiel Connection’ van te maken, is oud-burgemeester Theunis Piersma toegetreden tot de raad van toezicht. Als ambteloos burger heeft de FNP’er nu dus ‘wer wat om hânnen’.

De gala-avond die op de officiële opening volgde, trok ‘tout Sneek’ naar het theater, met daarin een voortreffelijke mixvoorstelling van Corpus Acrobatics en geprojecteerde oude zeilbeelden. Bezoekers van buiten de gemeente waren onder meer Douwe Heeringa (ooit de Friese Jacques Brel), directeur Jan Koster van Omrop Fryslân, Koen Eekma als AFÛK-directeur, Geke de Haan (zonder Foppe maar wel licht zoenend met haar familielid Zwier Kroese (van Merkmakers en directeur van het Jopie Huisman Museum) en de bij het Utrechts theater opgestapte Jos Thie.

Baan voor Frouk Oostra Voor good old Lawei-directeur Roel (91) en Corry (90) Oostra droeg de avond een speciaal tintje. Hun dochter Frouk is in hun voetsporen getreden als hoofd bedrijfsvoering in het Theater Sneek. De immer enthousiaste ‘mister music’ Anne Oosterhaven mocht uiteraard ook niet ontbreken, evenals Rients Gratama met zijn Carla van der Heijde. Van de zijde van de plaatselijke horeca waren onder meer Bas en Sjollie Hollenga van de partij. Bas: ‘Ik probeer hier volgend jaar de Jonge Ondernemers Prijs verkiezing naar toe te halen.’

Acteur Peter Tuinman, die met Heleen Sonnenberg van de Wed. Joustra een berenburgje achterover sloeg, is er van overtuigd dat er voor het nieuwe theater een goede toekomst is weggelegd. ‘Dat komt wol klear,’ zegt hij. ‘Evenals Antillianen, zo weet ik uit ervaring, zijn ook de Friezen een emotioneel volk. Nergens bestaan zoveel toneelgezelschappen als hier en zijn er zoveel mensen die hun verhaal willen vertellen.’

 

Partners