friesjournaal logo

It Mandefjild, Bakkeveen. De samenwerking tussen diverse instanties is bekrachtigd in een convenant. Daarin staan afspraken over de aanpak van de handhaving en de uitvoering van controles.
It Mandefjild, Bakkeveen. De samenwerking tussen diverse instanties is bekrachtigd in een convenant. Daarin staan afspraken over de aanpak van de handhaving en de uitvoering van controles.

BAKKEVEEN - Het gaat goed met de natuurhandhaving in Fryslân. Er zijn vorig jaar 116 processen-verbaal en 902 bekeuringen uitgeschreven. Ook deden controleurs 232 inbeslagnames. De overtredingen varieerden van lichte zaken zoals negeren van een verbod op loslopende honden tot zware vergrijpen als wildstroperij of illegale afvaldumping.

De Toezichtkring spreekt in de evaluatie wel haar zorg uit over illegale roofvogelvervolging. In 2012 kwamen 122 meldingen binnen van roofvogelbestrijding. In 2011 was dat nog 117. Vooral het aantal vergiftigingen nam toe. Ook de dassen hebben het zwaar. Controleurs vonden afgelopen jaar twee vergiftigde dassen en er werden 8 dassenburchten vernield.

De verontrustende ontwikkelingen zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Er is nu nog onvoldoende beeld van de omvang van vervolging van andere dieren. Politiechef Sijbren van der Heide van Politie Noord-Nederland roept daarom op tot een betere samenwerking tussen politie, burgers en belangengroepen om deze criminaliteit beter te kunnen aanpakken.

Fryslân loopt in Nederland voorop in de samenwerking op het gebied van groene handhaving. In de Toezichtkring participeren Politie Noord-Nederland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Sportvisserij Fryslân, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Natuurmonumenten en de provincie Fryslân.

Partners