friesjournaal logo

Rim de Boer en Mello Abma in de voorkamer van het Banga Huys. FRANEKER – Het prachtige, monumentale Banga Huys aan de Voorstraat in Franeker heeft een horecabestemming gekregen. Mello Abma en Rim de Boer zijn nu op zoek naar een exploitant die de hele benedenverdieping wil uitbaten. Op de binnenplaats met authentieke stinsentuin van het naastgelegen Martenahuis (van 1498), een van de meest indrukwekkende vestingkastelen van Noord-Nederland, is ruimte voor een beschut stadsterras. Het Banga Huys ligt aan de looproute van de parkeerruimte aan de Voorstraat richting stadshart. De verleende vergunning betekent de eerste horecabestemming aan de rechterzijde van de Voorstraat (vanuit It Sjûkelân bekeken). Dertien jaar geleden kochten Mello en Rim het pand van een persoon die het in 1995 van de gemeente overnam. ‘Per ongeluk’ werd de tuin vanwege een kadastrale misser mee verkocht. Deze tuin is onderdeel van de Martenatuin, maar Mello en Rim tonen zich goede rentmeesters door hun tuin een open karakter te geven waardoor de eenheid van de tuin met haar weelderige stinsenflora blijft behouden. De gemeente Franekeradeel waardeert dit en ziet een horecafunctie na jarenlange aarzeling zitten. Mello: ‘Tijdens de Agrarische Dagen werd er in de tuin een preuvenement gehouden met muziek, fakkels en verlichting. Iedereen vond dit zo’n prachtige belevenis dat erop werd aangedrongen om meer te doen met deze bijzondere plek in de stad. Een horecafunctie maakt Franeker als winkel- en uitgaansstad interessanter. De gemeente wil versterking van het winkelkerngebied en de stad krijgt meer dynamiek.’ Het pand is bij uitstek geschikt om recepties, zakelijke bijeenkomsten en muzikale events te houden. Met name het ‘kluishuis’ achter het pand, een eeuw geleden opgericht door de rechtsvoorganger van Achmea, biedt een hele speciale ambiance. Museum Martena werkt graag aan de plannen mee. Men denkt de vruchten te plukken van een grotere toeloop. Horeca en museum kunnen elkaar versterken door gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen. Voor de museumbezoekers is het terras welkom. Het is een extra gastvrijheid die er nu niet is. Franeker kan wel wat meer binnenstadhoreca hebben. In Leeuwarden en Sneek is het terrasaanbod interessanter geworden met de komst van De Walrus. Een soortgelijke zaak zou op de locatie van het Banga Huys geschikt zijn. Mede door de stroom van 45.000 toeristen die jaarlijks het planetarium bezoeken. In het Banga Huys runt Rim een gelijknamige zaak in woninginrichting- en advies. Dat blijft zo, al wordt de tentoonstelling van meubilair (modern, new classic en landelijk) danig ingekrompen. Momenteel houdt zij uitverkoop. Het Banga Huys geniet bekendheid doordat professor/medicus/academicus/burgemeester Jelle Banga (1786-1877) er heeft gewoond. Het Banga Huys heeft ook dienst gedaan als gemeentehuis.

Partners