friesjournaal logo

Rients Gratama en Teake van der Meer, worden als laatste der Friese acterende mohikanen de hemel in geprezen.

LEEUWARDEN – Pieter Stellingwerf en Kees Botmanhebben hun reputatie als uitvoerders van ongewone gebeurtenissen weer waargemaakt met ‘Vrieslân Wunderlân’.

‘Een tegendraadse expositievoorstelling,’ zo noemen die beide mannen van BUOG hun satiretheater, gebaseerd op het jaar 2045 waarin het 700 jaar geleden is dat de Slach bij Warns plaatsvond.

‘En wanneer Friesland al 25 jaar niet meer bestaat,’ zo werd het publiek voorgehouden in het voormalige GAK-gebouw aan de Leeuwarder Tesselschadestraat.

Acteur Jan Arendz was ingehuurd om de bezoekers langs de ingelijste fotomontages van nu nog bekende Friezen te leiden. Dat op zich was al een kostelijk deel van de voorstelling waaraan behalve Stellingwerf en Botman als ruziënde biljarters, voorts Anna Christien Piebenga, conferencier Ronald Smink en de voortreffelijk acterende Theun Plantinga als een van de laatste Friese exoten hun medewerking verleenden.

De aanwezigen, onder wie Klaas Dankert (oud-gedeputeerde), Eelke Lok (programmamaker), Asing Walthaus (LC-columnist), Koen Eekma (directeur Afûk), Sjoerd Ybema (architect) en Sietse de Vries (kunstredacteur LC en schrijver), kregen voorgeschoteld hoe Friesland weer tot leven kan worden gewekt met een nieuw authentiek belevingspark. Anno 2010 was de provincie volgens rondleider Jan Arendz namelijk ‘vergesseld’ met een marketingplan waarvan de financieel geflopte tv-serie Moordvrouw deel uitmaakte.

Daar tegenover stond dat Koen Eekma een grote klapper maakte met de Donald Duck waarin Dirk Scheringa de hoofdrol opeiste. Zanger Syb van der Ploeg droeg als Jezus van Friesland het kruis met ere. En Riemer en Annie van der Velde, genoemd als de heit en mem van Fryslân, zagen sc Heerenveen afglijden naar de vierde klasse. En Lutz Jacobi wordt, volgens het uitgebeelde portret, de opvolgster van Ús Mem en uiteindelijk ook prominent lid van de Partij voor de Dieren. Kortom, volop satire, waarmee Stellingwerf en Botman het gezeur over plannen als de Culturele Hoofdstad, het Fries Festival en het opeisen van mediaaandacht aan de kaak wilden stellen. ‘Wij hoeven ons dus niet te vermarkten. Als we mooie dingen doen en de Hollanders onze provincie mooi vinden, dan komen ze vanzelf wel.’

Zo is het precies.

Partners