Angelique van Wingerden en gedeputeerde Hans Konst LEEUWARDEN – Niet een bijeenkomst over de krimp van het aantal cafés, maar een in caféstijl serieuze gesprekken voeren over de krimp van de bevolkingsgroei. Dat fenomeen in XL-verband vond voor het eerst plaats in ons aller Provinsjehûs, met gedeputeerde Hans Konst als gastheer. ‘Krimp klinkt zo negatief,’ zo stelde hij. Een feit is wel dat door minder bewoners per huis en de daaruit voortvloeiende afname van de leefbaarheid in de kleine dorpen, het bevolkingsaantal gaat teruglopen. Het tij keren lijkt een utopie, maar Konst denkt ‘met af en toe wat rukjes aan het roer en de 300 miljoen euro die de provincie op de plank heeft liggen’ de krimp te kunnen minimaliseren. ‘Dat het zo erg leeft’, daar verwonderde Angelique van Wingerden, projectleider van het door de noordelijke provincies gesubsidieerde Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, zich over. Voor het onderwerp ‘Krimp en Voorzieningen ’ met een negental presentaties, stonden namelijk 160 namen op de lijst van deelnemers uit allerlei publieke sectoren. Thialda Haartsen, thuis in culturele geografie en ruimtelijke wetenschappen bij de Rijks Universiteit Groningen, weet dat krimp met problemen gepaard gaat: ‘Minder mensen betekent minder voorzieningen, er ontstaat een andere samenstelling van de bevolking, de rol van de overheid verandert en er ontstaat angst voor aantasting van de leefbaarheid op het platteland.’ Om die het hoofd te bieden, gaat bij professor Iris Vis van dezelfde RUG de gedachte uit naar cargo hitching: het bedenken van logistieke oplossingen voor kleine dorpen. Iris: ‘Met webwinkelen en daarmee gepaard gaande bezorging van pakketjes rijden er steeds meer bestelbusjes, de bibliotheek wil de boeken graag thuis bezorgen en de apotheek de medicijnen. Waarom dan niet à la Hurtigruten (de Noorse postboot) streekbussen al die goederen laten vervoeren?’ Promovendus Marjolein Veenstra zoekt dan ook actief naar pilots in de stijl van een reeds in de Groninger gemeente De Marne gestart project van geïntegreerde transportnetwerken. Henk en Wil Krol – hij is lid van de Adviescommissie VAC en zij is annex met de WMO – weten wat het verdwijnen van voorzieningen betekent in hun toch nog wel redelijk groot dorp Dronrijp: ‘De pinautomaat is opgeheven en er rijdt ook al geen bus meer door het dorp.’ Hoewel nu nog niet aan de orde, denken ze dan ook niet om mettertijd in het dorp een seniorenappartement te betrekken.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen